اجرت المثل در ازدواج

یکی از حقوق مالی که زنان با عقد نکاح بهره مند از آن می شوند اجرت المثل در ازدواج می باشد

که در کنار سایر حقوق مالی زن مانند مهریه ، نفقه و … برای زنان در نظر گرفته شده است.

منظور حقوق مالی نیز حقوقی است که از طریق پرداخت مبلغی پول جبران می شود.

 

اجرت المثل در ازدواج

 

در کل زن ها در خانواده ها کارهای بسیار مختلفی انجام می دهند به عنوان مثال پخت و پز می کنند،

ظرف ها را می شویند و در کل به امور خانه رسیدگی می کنند.

 

مادرها به فرزندان خود شیر می دهند و این از نظر قانونی و البته شرعی به این صورت است

که در قبال آن می توانند از همسران خود پول مطالبه نمایند؛ که اصطلاحا به این حق، اجرت المثل گفته می شود

( به معنی اجرتی که زن در قبال انجام کارهای خانه استحقاق دریافت آن را دارا می باشد).

 

و در کل این حق برای همه ی زن ها وجود دارد مگر در صورتی که ثابت شود

که آن ها این کار را به صورت مجانی و بدون انتظار دریافت اجرت و به شکل تبرعی انجام داده اند.

در صورتی که این موضوع در دادگاه ثابت شود زن مستحق دریافت اجرت المثل نخواهد بود.

 

باید بگوییم که بر اساس این استدلال و طبق عرف موجود در کشور ما، قضات این استدلال را دارند

که انجام دادن کارهای خانه به وسیله ی زنان به شکل تبرعی انجام می شود

و به همین خاطر هم برای پرداخت اجرت المثل حکم نمی دهند.

 

در هر حال برای این که بخواهید اجرت المثل خود را مطالبه نمایید بایستی

دادخواست مطالبه ی اجرت المثل را که دارای بازه ی زمانی مطالبه ی این حق می باشد

را به مراجع صالح ارائه نمایید که البته باید توجه داشته باشید

که عملا دادگاه ها مبلغ زیادی را به عنوان اجرت المثل در نظر نمی گیرند.