دعاوی کیفری و حقوقی

با توجه به تفاوت های دعاوی کیفری و حقوقی ، دادخواست حقوقی بهتر است یا شکایت کیفری ؟

در دو مقاله اخیر تفاوت هایی که دعاوی کیفری و حقوقی با هم دارند را بررسی کردیم .

به طور کلی دعاوی کیفری زمانی مطرح می شود که باعث ضرر و زیان شده باشد و در قانون یک جرم به حساب بیاید و نتیجه شکایت مجازات فرد متهم باشد.

دعاوی حقوقی زمانی مطرح است که نتیجه بین دعوای خواهان و خوانده این باشد که خواهان به حقوق ضایع شده اش توسط خوانده برسد.

 

دعاوی کیفری و حقوقی

 

حالا می خواهیم ببینیم به طور کلی آیا شکایت کیفری نتیجه بهتری دارد یا  دادخواست حقوقی ؟

یکی از مواردی که شاکیان را دچار سردرگرمی می کند این است که در صورتی که

کسی که دچار مشکلات حقوقی است باید از طریق دعاوی حقوقی اقدام کند یا از طریق دعاوی کیفری .

اگر برای شما هم این مشکل پیش بیاید بهتر است قبل از هر گونه اقدام قانونی با یک وکیل متخصص یا مشاور حقوقی در موسسه حقوقی چتر عدالت ایرانیان صحبت کنید .

باید توجه داشت که موسسه های قضایی و قانونی که رسیدگی به دعاوی کیفری مردم را بر عخده دارند

با مرکزهایی که به دعاوی حقوقی رسیدگی می کنند فرق دارد.

 

شکایت کیفری در چه شرایطی به جریان می افتد؟

این شکایت مربوط به جرایم کیفری است و دادگاه متهم را مجازات می کند .

ابتدا این شکایت در دادسرا مطرح می شود و بعد از ارسال احضاریه و جریان های کلانتری و دادگاه مربوطه نتیجه حاصل می شود.

این نوع شکایت را می توان حتی بدون حضور وکیل به جریان انداخت و پیگیری کرد.

در صورت عدم توجه متهم به احضاریه ، حکم جللب او صادر می شود.

 

شکایت حقوقی در چه شرایطی به جریان می افتد؟

در جریان دعاوی حقوقی کسی متهم نیست و مجازات خاصی ندارد اما

کسی که در انجام کاری کوتاهی کرده باشد یا حقی را ضایع کرده باشد

دادگاه او را ملزم می کند به عمل به تکلیفش.

دادخواست دعواهای کیفری حتما باد در برگه های مخصوص ثبت شود وگرنه اعتبار ندارد.

در جریان این شکایت حضور وکیل لازم است.