تجاوزبه عنف چیست ؟

تجاوزبه عنف چیست ؟

 

تجاوز به عنف شدید تر از خشونت جنسی است که طی آن مردی به عنف و بدون رضایت زن با او نزدیکی کند. عنف یعنی خشونت و زور ومنظور از اصطلاح تجاوز به عنف انجام نزدیکی جنسی بدون رضایت زن و با استفاده از قهر و غلبه است.

تجاوز به عنف نوعی از زنا محسوب می شود و درتمام کشورها مجازات شدیدی دارد وجنایت محسوب می شود. فرقی بین جانی از این نظرکه جوان “غیرجوان “محصن یاغیرمحصن باشد وجود ندارد.

براساس ماده ۸۲ قانون مجازات اسلامی حد زنای به عنف اعدام است.

در ادامه با موسسه حقوقی چتر عدالت ایرانیان همراه باشید :

زن باید ثابت کند که قربانی است و نزدیکی به زور و بدون رضایت او بوده است و در تجاوزی که به صورت اکراه و تهدید صورت گرفته زن باید دلایل کافی برای ارایه به دادگاه داشته باشد ازجمله”حزم و قطعیت داشتن درادعای اکراه”،

“بیان ادعای یکسان درطول مراحل دادرسی”و عدم اشتهار به فساداخلاقی”عدم وجود سابقه دوستی طولانی بین زن ومرد”عدم اصرار بر ازدواج خواستگاری و…. متهم ۴ بار نزد قاضی اقرار می کند و اقرار نزد پلیس ملاک رای نیست.

چهار شاهد درصورت حضور درصحنه می توانند شهادت دهند و بیانات زن هم جز قراین و شواهد محسوب می شود و به تنهایی نمی تواند باعث صدور حکم به تجاوز به عنف شود.

و هرگاه شاهدی بر این موضوع حضور نداشت قاضی می تواند از طریق اوضاع احوال و قرائن و با تکیه بر علم خود حکم صادر نماید.

چتر عدالت به شما پیشنهاد می کند  ضرورت استفاده از وکیل در پرونده های خانوادگی  را نیز مطالعه بفرمائید .