تعادل قوا

تعادل قوا در جمهورى اسلامى ایران (بخش چهارم)

 

در ادامه مطلب تعادل قوا در جمهورى اسلامى ایران (بخش سوم) ، سایت چتر عدالت توضیحات زیر را ارائه می دهد :

وکیل دعاوی حقوقی بیان می کند :

و ) نظارت و نفوذ قوه قضاییه بر قوه مجریه

قوه مجریه در مقابل قوه قضاییه مصونیت ندارد و قوه قضاییه داراى نظارت (اقتدار) لازم نسبت

به قوه مجریه است که به عنوان مثال به چند مورد اشاره مى کنیم:

۱ – طبق اصل ۱۷۰ قانون اساسى:

«قضات دادگاه ها مکلفند از اجراى تصویب نامه ها و

آیین نامه هاى دولتى که مخالف با قوانین و … خوددارى کنند و … » بنابراین، قوه قضاییه به مصوبات قوه مقننه اشراف کامل دارد؛

۲ – هدف از تأسیس دیوان عدالت ادارى، رسیدگى به شکایات و تظلمات مردم نسبت

به مأموران دولتى است و دیوان مى تواند قوه مجریه را به محاکمه بکشاند. (اصل ۱۷۳)؛

موسسه مشاوره حقوقی چتر عدالت در ادامه بیان می کند :

۳ – طبق اصل ۱۷۴ قانون اساسى، قوه قضاییه از طریق سازمان بازرسى کل بر کشور قوه مجریه نظارت دارد؛

۴ – قوه مجریه هیچ مصونیتى ندارد؛ زیرا طبق اصل ۱۴۰ قانون اساسى، رسیدگى

به اتهام رئیس جمهور و معاونان و … از طریق دادگاه هاى دادگسترى است و دیوان عالى کشور حق محاکمه رئیس جمهور را دارد.

مسؤولیت روابط قوه قضائیه با سایر قوا( تعادل قوا در جمهورى اسلامى ایران (بخش چهارم) )

به موجب بند اول اصل مذکور:

«وزیر دادگسترى مسؤولیت کلیه مسایل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد» .

بدین ترتیب، وظیفه وزیر دادگسترى برقرارى رابطه بین قوه قضائیه

با قوه مجریه و قوه مقننه است و عهده‏دار مسؤولیت این وظیفه و همچنین وظایف مشترک با هیأت وزیران مى‏باشد.

تعادل قوا در جمهورى اسلامى ایران

برای ثبت شرکت می توانید به سایت چتر عدالت مراجعه نمایید .

در مورد کلیه مسایل مربوط به روابط قوه قضائیه با قواى مجریه و مقننه، عمده‏ترین مواردى

که بین قوه قضائیه و قواى دیگر متصور است موضوع لوایح قضائى و بودجه قوه قضائیه مى‏باشد:

۱ ـ یکى از وظایف رئیس قوه قضائیه «تهیه لوایح قضائى متناسب با جمهورى اسلامى» است

(اصل ۱۵۸) .از طرف دیگر «لوایح قانونى پس از تصویب هیأت وزیران به مجلس تقدیم مى‏شود…»

(اصل ۷۴) .به این ترتیب، وزیر دادگسترى لایحه تهیه شده در قوه قضائیه را اخذ و براى تقدیم به مجلس مى‏برد.

چتر عدالت با بهره گیری از وکلای باتجربه و مطرح در زمینه مسائل و دعاوی حقوقی، در خدمت شماست .

لوایح قضائى معمولا متضمن قواعد و موازین تخصصى، فنى و حقوقى است

که بررسى آن شایسته یک گروه تخصصى مى‏باشد.هیأت وزیران نوعا با موضوعات مذکور سنخیت ندارد،

اما مى‏توان قضیه را بدین صورت توجیه نمود که

تصویب لوایح قضائى توسط هیأت وزیران به تناسب موضوع، هماهنگى‏هاى لازم

را بین قواى قضائیه و مجریه ایجاد مى‏ نماید.از طرف دیگر، مى‏توان

این سؤال را مطرح ساخت که چنانچه هیأت دولت لوایح قوه قضائیه را تصویب ننماید،

چه راه قانونى براى خروج از بن‏بست وجود خواهد داشت.

وکالت در دعاوی خانواده

از جمله خدمات موسسه حقوقی چترعدالت ایرانیان می باشد

که از طریق این سایت می توانید از آن بهره مند شوید .

به هر حال، قانون اساسى براى این سؤال پاسخى مجاب کننده ندارد.این حالت

مسأله استقلال قوه قضائیه را (اصل ۱۵۶) با اشکال مواجه مى‏سازد.

۲ ـ «بودجه سالانه کل کشور (و من جمله بودجه قوه قضائیه) از طرف دولت تهیه و

براى رسیدگى و تصویب به مجلس شوراى اسلامى تسلیم مى‏گردد…» (اصل ۵۲) .

در این خصوص نیز، وزیر دادگسترى کار دفاع از بودجه مربوط را در هیأت وزیران و در مجلس بر عهده خواهد داشت.

قوه مجریه و قوه مقننه مى‏توانند از این طریق قوه قضائیه را در مضیقه و فشار قرار دهند.