مشاوره حقوقی

تفاوت میان دعاوی حقوقی و کیفری

در ابتدا باید گفت که مرز مشخص و معینی بین امور کیفری و مدنی وجود ندارد.

در این مطلب قصد داریم تا تفاوت ما شکلی و ماهوی دعاوی کیفری و حقوقی را بیان کنیم.

مشاوره حقوقی

موسسه حقوقی چتر عدالت ایرانیان با داشتن کادری متشکل از وکلای کار آزموده و با تجربه

آماده ارائه انواع مشاوره حقوقی به شما عزیزان می باشد.

مشاوره حقوقی

تفاوت میان دعاوی حقوقی و کیفری

با عنایت به مراتب فوق برخی از وجوه افتراق شکلی و ماهوی دعاوی حقوقی و کیفری عبارتند از :

۱- دعوای کیفری در ارتباط با عملی می باشد که برای ارتکاب آن, دادگاه مجازات مشخص می کند

اما برای دعوای حقوقی دادگاه مجازاتی تعیین نمی کند و تنها ارتکاب عمل را

به دادن حقوق قانونی سایرین و  یا انجام امورش ملزم می دارد.

۲- برای مطرح کردن شکایت کیفری آن را می توان بر روی کاغذ معمولی نوشت اما جهت

طرح دعوای حقوقی ، شرح و ادعا درباره ی آن حتما بایستی بر روی برگه ی مخصوصی

به اسم دادخواست نوشته شده باشد  وگرنه مورد پذیرش واقع نمی شود.

۳-  در شکایت های کیفری رسیدگی در ابتدا در دادسرا صورت می گیرد

و پس از انجام تحقیقات در دادسرا و کلانتری در دادگاه عمومی برگزار می شود.

اما دادخواست حقوقی بایستی در شورای حل اختلاف و یا دادگاه حقوقی مطرح شود.

۵-  طرح دعوای حقوقی و طرح شکایت کیفری هزینه دادرسی متفاوتی دارند.

۶-  جهت دعوت کردن متهم در طرح شکایت کیفری به دادگاه برگه ای به اسم احضاریه برای او ارسال می شود

اما جهت دعوت از طرف شکایت حقوقی یا همان خوانده از برگه ای به اسم اخطاریه استفاده می شود

.

۷- در شکایت های کیفری, چنانچه متهم توجهی به احضاریه نکند و در زمان معین شده به مرجع قضایی خود را معرفی نکند,

حکم جلب وی صادر و به دادگستری برده می شود، اما در شکایت های حقوقی

اگرخوانده به وقت مورد نظر حضور پیدا نکند، منتظر او نمانده و امکان دارد که حق را به خواهان دهند.