دریافت گواهی انحصار وراثت و تقسیم ارث

برای تقسیم ارث در قدم اول باید برای دریافت گواهی انحصار وراثت اقدام نمایید

و به شورای حل اختلاف شهری بروید که آخرین سکونت متوفی بوده است.

در آنجا فرم مخصوص درخواست گواهی انحصار وراثت را تهیه نمایید.

و در این فرم باید اسامی اشخاصی که از متوفی ارث می‌برند

را با مشخصات کامل و نسبت آنها با مرحوم بنویسید.

 

تقسیم ارث

 

تأیید وراث

در مرحه دوم باید به یک دفتر اسناد رسمی بروید.

و فرمی که از شورای حل اختلاف گرفته‌اید را به همراه گواهی فوت متوفی

و همچنین اصل و کپی‌شناسنامه و کارت ملی‌ تمام وارثان باید به یک دفتر اسناد رسمی ببرید.

البته همراه با دو شاهد که وارثان را می‌شناسند.

درواقع این مرحله برای تنظیم شهادت‌نامه‌ای می باشد که شاهدان با دادن امضا و گواهی،

وراث متوفی را به‌طور رسمی در همان فرم مخصوص تأیید می کنند.

مالیات بر ارث

در مرحله سوم باید تکلیف اموال و دارایی‌های فرد متوفی مشخص شود.

وارثان باید فهرستی از اموال منقول و غیرمنقول باقی‌مانده تهیه کنند.

و به اداره دارایی مراجعه و اعلام نمایند تا تکلیف مالیات بر ارث مشخص شود.

این مالیات براساس قوانینی مشخصی محاسبه می‌شود.

در ضمن این مالیات براساس اینکه وراث چه نسبتی با متوفی دارند دریافت می‌شود.

سپس اداره دارایی بابت تایین مالیات برای ارث به شما رسید می‌دهد

که این رسید نیز برای گرفتن گواهی انحصار وراثت لازم است.

مراجعه به شورای حل اختلاف

در مرحله چهارم باید مدارک اصلی مانند فرم مخصوص انحصار وراثت

که با امضای همه وراث و شاهدان در یکی از دفاتر اسناد رسمی ثبت شده،

اصل شناسنامه وراث و کپی برابر اصل شناسنامه وراث،

گواهی فوت متوفی، کپی برابر اصل عقدنامه همسر متوفی،

دادخواست گواهی انحصار وراثت و رسید گواهی مالیاتی یا همان مالیات بر ارث،

را به شورای حل اختلاف تحویل نمایید.

آگهی در روزنامه کثیرالانتشار

در مرحله پنجم مرجع قضایی پس از ملاحظه اسناد و مدارک که ارائه داده‌اید

و با هزینه شما در یک روزنامه کثیرالانتشار، تقاضای شما را آگهی می‌کند

تا اگر شخص متوفی، وارث دیگری داشته باشد با ملاحظه این آگهی به دادگاه مراجعه کند.

پس از گذشت یک‌ماه از تاریخ نشر آگهی درصورتی که کسی به آن عکس العملی نشان نداد،

بدون تشکیل جلسه رسیدگی و دعوت از وراث، گواهی انحصار وراثت صادر می شود.

اعتراض به گواهی انحصار وراثت

دو گروه میتوانند به گواهی انحصار وراثت صادر شده اعتراض نمایند

و حق دارند که از رأی دادگاه، تقاضای تجدیدنظر کنند.

و دادگاه هم باید با تشکیل جلسه‌ای دیگر، تکلیف را مشخص کند.

یکی ازافرادی که می‌تواند اعتراض نماید دادستان قضایی می باشد؛

یعنی دادستان اگر تشخیص دهد که فرد فوت شده وارثی ندارد

و درخواست ارائه شده بی‌اساس است، می‌تواند به صدور این گواهی اعتراض نماید.

گروه دوم هم اشخاصی می باشند که فکر می‌کنند نامشان باید در میان وراث باشد و نیست

یا گواهی انحصار وراثت به زیان آنها صادر شده است.

انجام تقسیم ارث

اکنون با داشتن گواهی انحصار وراثت می‌توانید به شکل کاملا قانونی،تقسیم ارث را انجام دهید.

بانک‌ها هم با وجود این گواهی به شما اجازه برداشت از حساب فرد متوفی را خواهند داد.

البته درصورت متعدد بودن تعداد وراث، باید همه در زمان طلب اموال متوفی حضور داشته باشند

و یا اینکه همه وراث به یکی از ورثه‌‌، وکالت رسمی و محضری بدهند که برای جمع‌آوری اموال برود.

همچنین ملکی هم که به نام متوفی در اداره املاک ثبت شده است، با ارائه گواهی انحصار وراثت،

به نام همه وارثان ثبت خواهد شد.