انتخاب وکیل

توصیه هایی که برای انتخاب وکیل

انتخاب وکیل به صورت آزادانه و از سوی هر فردی از میان وکلای دادگستری صورت می گیرد

و رابطه ی بین وکیل و موکل با تنظیم کردن و امضای وکالت نامه به شکل فرم قرارداد چاپی که

کانون وکلا در اختیار وکلا قرار می دهد و همین طور تعیین حق الوکاله صورت می گیرد.

 

انتخاب وکیل

 

برای این که یک انتخاب مناسب و درست داشته باشید بهتر است

تا برخی از موارد را در نظر داشته باشید که در متن زیر به برخی از آن ها اشاره خواهیم کرد:

 

_ پرداخت هزینه های پرونده به غیر از علی الحساب مالیات حق الوکاله

و سهم صندوق حمایت وکلا مثل هزینه های دادرسی، کارشناسی، آگهی، تایپ، تماس تلفنی،

کپی و اوراقی که مورد استفاده قرار گرفته است بر عهده ی موکل می باشد.

 

_ وکیل از طرف موکل بدون دادن تعهد برای گرفتن نتیجه و رای به نفع موکل کارهای مربوطه را انجام می دهد

و حق الزحمه ای که دریافت می کند به هیچ وجه ارتباطی با نتیجه ی دعوی و اقدام وی ندارد

و در واقع می توان گفت که تعهد وکیل تعهد به وسیله می باشد و نه تعهد به نتیجه.

 

_ در صورت برکناری وکیل بایستی همه ی حق الوکاله به وی گرداخت شود؛

مگر این که طرفین توافق دیگری در این زمینه کرده باشند.

 

_ در کشور ما به صورت رسمی وکلا طبق دانش و تخصص خود تقسیم بندی می شوند

ولی تعدادی از آن ها تنها وکالت پرونده های خاصی را مانند چک ، ارث، ثبت برند و …

که متناسب با تسلط و پیشینه ی آن ها می باشد را می پذیرند.

 

_ دیدار وکلا با موکلین خود در دفتر کار آن ها صورت می گیرد

مگر در صورت ناتوانی موکل که موجب دیدار با موکل در محل دیگری می شود.

 

_ مراتب استعفای وکیل به موکل و همین طور مراجع قضایی اعلام می شود

ولی در این صورت وی نسبت به اموری که انجام داده است حق الوکاله دریافت می کند.