ثبت شرکت تضامنی

 

شرکت تضامنی شرکتی است که تحت یک عنوان خاصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر تشکیل می گردد.

همان طور که از نام شرکت مشخص است در صورتی که دارایی شرکت برای تأدیه تمام قروض و تعدات کافی نباشد ، هریک از شرکاء مسئول پرداخت تمامی قروض می باشد.

 

نکات مربوط به شرکت تضامنی

۱-در ثبت شرکت تضامنی باید عبارت شرکت تضامنی و حداقل نام یکی از شرکاء قید شود .

۲-در این شرکت منافع به نسبت سهم الشرکه بین شرکاء تقسیم می شود مگر اینکه  در شرکتنامه  غیر از این مقرر شده باشد.

۳-در این شرکت شرکاء می بایست حداقل یک نفر را از میان خود یا خارج از شرکت به عنوان مدیر انتخاب نمایند.

۴-انتقال سهم هریک از شرکاء در این شرکت منوط است به رضایت تمام شرکاء .

۵-هرگاه شخصی به عنوان شریک ضامن داخل در شرکت شود ، وی متضامناًمسئول قروضی هم که قبل از حضور وی وجود داشته است خواهد بود.

۶-در صورت فوت هریک از شرکاء ، بقای شرکت موقوف به رضایت سایر شرکاء و قائم مقام متوفی خواهد بود.

 

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت

 

۱-کپی شناسنامه و کارت ملی کلیه اعضاء

۲-اصل گواهی عدم سوءپیشینه جهت اعضاء هیأت مدیره، مدیرعامل

۳-داشتن مجوز در صورتی که موضوع شرکت نیازمند اخذ مجوز باشد.

۴-اقرارنامه

۵-اصل وکالتنامه وکیل در صورتی که ثبت توسط وکیل انجام می شود.

شما می توانید جهت ثبت و یا هرگونه تغییراتی درشرکت تضامنی از وکلای متخصص مؤسسه بهره مند گردید.