ثبت شرکت سهامی خاص

شرکت های سهامی خاص شرکت تجاری محسوب می شوند و سرمایه اینگونه

شرکت ها در زمان تأسیس منحصراًتوسط مؤسسین تأمین می گردد.

و حداقل شرکا سه نفر می باشد ، و دو نفر نیز به عنوان بازرس انتخاب می شوند

که بازرسین نباید از اعضاء باشند.همچنین حداقل حداقل ۳۵ درصد سرمایه شرکت می بایست پرداخت گردد.

برای اشنایی با تغییرات شرکت کلیک کنید

نکات مربوط به شرکت سهامی

۱-امضای سهام درشرکتهای سهامی به منزله قبول اساسنامه شرکت و تصمیمات مجامع عمومی می باشد.
۲-شرکت های سهامی نمی توانند سهام خود را برای پذیره نویسی در بورس اوراق بهادار یا بانک ها عرضه کنند.
۳-کلیه مؤسسین نسبت به اقداماتی که برای تأسیس و به ثبت رساندن شرکت انجام می دهند مسئولی تضامنی دارند.

مدارک لازم جهت ثبت شرکت

۱-کپی شناسنامه و کارت ملی اعضاء
۲-اصل گواهی عدم سوء پیشینه اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل و بازرسین
۳-اقرارنامه
۴-داشتن مجوز در صورتی که موضوع شرکت نیازمند اخذ مجوز باشد.
۵-اصل وکالتنامه وکیل در صورتی که ثبت توسط وکیل انجام می شود.
شما می توانید جهت ثبت و یا هرگونه تغییراتی درشرکت سهامی خاص  از وکلای متخصص مؤسسه بهره مند گردید.

ثبت شرکت سهامی موارد ذیل را مورد بررسی قرار می دهیم

 • انواع شرکت های تجارتی
 • تعریف شرکت سهامی خاص و سهامی عام
 • مشخصات شرکت سهامی عام و خاص
 • مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت سهامی خاص
 • مراحل ثبت شرکت سهامی خاص
 • نمونه فرم اظهارنامه ثبت شرکت سهامی خاص/ عام

وصیت نامه قانونی ثبت شرکت سهامی خاص

انواع شرکت های تجارتی

شرکت های تجارتی یا شرکت های بازرگانی بر هفت نوع اند که عبارتند از :

 1. شرکت سهامی
 2. شرکت با مسئولیت محدود
 3. شرکت تضامنی
 4. شرکت مختلط غیر سهامی
 5. شرکت مختلط سهامی
 6. شرکت نسبی
 7. شرکت تعاونی تولید و مصرف

ویژگی های ثبت شرکت سهامی خاص

 1. در نام شرکت قبل از اسم شرکت یا بعد از آن کلمه خاص باید اضافه شود و این کلمه در کلیه نوشته های شرکت و آگهی ها باید رعایت گردد.
 2. سرمایه شرکت به وسیله خود مؤسسین تأمین می شود و حق صدور اعلامیه پذیره نویسی را ندارند.
 3. سرمایه شرکت حداقل باید یک میلیون ریال باشد.
 4. هیئت مدیره شرکت  حداقل باید از ۵ نفر باشد.
 5. شرکت حق انتشار اوراق قرضه را ندارد.
 6. شرکت نمی تواند سهام خود را برای پذیره نویسی یا فروش در بورس اوراق بهادار یا توسط بانک ها عرضه نماید یا با انتشار آگهی و اطلاعیه یا هر نوع اقدام تبلیغاتی برای فروش سهام خود مبادرت کند.