ثبت شرکت

در اصطلاح علم حقوق ,شخص حقیقی به هر یک از افراد نوع بشر گفته می‌شود که به محض تولد دارای این شخصیت می شوند. در مقابل اشخاص حقوقی هستند که عبارتند از مجموعه از از اشخاص حقیقی است که دارای فعالیت مشترک و رسیدن به منافع و هدف مشترک دور هم جمع می شوند.

این مجموعه برای اینکه از لحاظ قانونی دارای شخصیت مستقلی شود باید به ثبت برسد . ثبت اشخاص در قالب شرکت ، موسسه و … انجام می شود.

در اینجا به توضیح مختصری از مهمترین شرکت ها می پردازیم.

انواع شرکت :
شرکت‌های تجاری عبارتند از : سهامی عام‌، سهامی خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی، نسبی و تعاونی
۱–شرکت سهامی عام
شرکت سهامی‌عام، شرکتی است تجاری که سرمایه‌‌ آن به سهام، تقسیم‌شده که بخشی از این سرمایه از طریق فروش سهام به مردم تأمین‌ می‌شود. در شرکت سهامی‌عام،حداقل سهامداران ۵ نفر می باشد و مسئولیت هریک ازسهام‌داران، محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست. در این شرکت، عبارت «شرکت سهامی عام» باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله قید شود.
مدارک لازم جهت اخذ مجوز پذیره نویسی شرکت سهامی عام :
۱- دو نسخه طرح اظهارنامه‌ی شرکت سهامی‌عام
۲-دونسخه طرح اساسنامه‌ی شرکت سهامی‌عام
۳- دو نسخه طرح اعلامیه‌ی پذیره‌نویسی
۴- گواهی بانکی مبنی بر واریز حداقل ۳۵%‌ سرمایه، تعهد توسط مؤسسین
۵- فتوکپی شناسنامه‌ی مؤسسین

مدارک لازم جهت ثبت شرکت سهامی عام
۱- دو نسخه اظهارنامه
۲- دو نسخه اساسنامه
۳- دو نسخه صورت جلسه‌ی مجمع عمومی مؤسسین
۴- دو نسخه صورت جلسه‌ی هیأت مدیره (‌تعداد مدیران، حداقل پنج نفر می باشد.)
۵- آگهی دعوت مجمع مؤسسین در روزنامه‌ی تعیین شده
۶) فتوکپی شناسنامه‌ی مدیران (‌در مورد اشخاص حقوقی، ارائه‌ی برگ نمایندگی، الزامی است.)
۷) گواهی بانک مبنی بر واریز ۳۵% سرمایه‌ی شرکت
۸) ارائه‌ی مجوز یا موافقت اصولی یا مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز

۲- شرکت سهامی خاص
شرکت سهامی خاص شرکتی است تجاری که تمام سرمایه‌ آن منحصراً توسط مؤسسین،تأمین‌گردیده و سرمایه‌ی آن به سهام، تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام، ‌محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست. حداقل  تعداد سهامداران ۳ نفر کمتر می باشد و عنوان «‌شرکت سهامی خاص»‌ باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت قید شود.

مدارک لازم جهت ثبت شرکت سهامی خاص
۱- دو برگ اظهارنامه‌ی تکمیل شده‌ی شرکت سهامی خاص و امضا ذیل اظهارنامه توسط کلیه‌ی سهام داران
۲- دو جلد اساسنامه‌ی شرکت سهامی خاص و امضا ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه‌ی سهام‌داران
۳- دو نسخه صورت جلسه‌ی مجمع عمومی مؤسسین که به امضای سهام‌داران و بازرسین رسیده باشد
۴- دو نسخه صورت جلسه‌ی هیأت مدیره که به امضای مدیران منتخب مجمع، رسیده باشد
۵- فتوکپی شناسنامه‌ی کلیه‌ی سهام‌داران و بازرسین ( برابر اصل در دادگستری‌)
۶- ارائه مجوز در صورت نیاز، بنا به اعلام کارشناس اداره‌ی ثبت شرکت‌ها.

۳- شرکت بامسئولیت محدود
شرکت با مسئولیت محدود، شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد؛ فقط به میزان سرمایه‌ی خود مسئول قروض و تعهدات شرکت است.در نام شرکت باید عبارت ‹‹‌با مسئولیت محدود›› ‌قید شود.

مدارک لازم جهت ثبت شرکت بامسئولیت محدود
۱- دوبرگ تقاضانامه‌ی ثبت شرکت‌ها با مسئولیت محدود
۲- دوبرگ شرکت نامه
۳- دو نسخه از اساسنامه
۴- دو نسخه صورت‌جلسه‌ی مجمع عمومی مؤسسین و هیأت مدیره
۵- فتوکپی شناسنامه‌ی شرکا و مدیران و ارائه‌ی مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز.

۴- شرکت تضامنی
شرکت تضامنی،شرکتی است که تحت نام مخصوص برای امور تجاری بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می‌شود.اگر دارایی شرکت برای تأدیه‌ی تمام قروض کافی نباشد؛ هر یک ازشرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است. هر قراری که بین شرکا برخلاف این، ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث، کان لم یکن خواهد بود. در نام شرکت تضامنی باید عبارت «شرکت تضامنی» ‌و لااقل اسم یک نفر از شرکا ذکر شود.
مدارک لازم جهت ثبت شرکت تضامنی
۱- دو برگ تقاضانامه
۲- دو برگ شرکت‌نامه
۳- دو نسخه اساسنامه
۴-  فتوکپی شناسنامه‌ی شرکا
۵- مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز

موسسه حقوقی چتر عدالت ایرانیان با بهرهمندی از وکلای متخصص ثبتی آماده ارائه کلیه خدمات ثبت شرکت، ثبت علامت تجاری، ثبت طرح صنعتی می باشد . برای اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تماس  ۸۸۸۱۳۷۸۸ -۰۲۱ تماس حاصل فرمایید.