جرائم ضد عفت و اخلاق عمومی

جرائم ضد عفت و اخلاق عمومی

 

جرائم ضد عفت و اخلاق عمومی

جرائم ضد عفت و اخلاق عمومی

تعربف : منظور از عمل منافی عفت غیر از زنا هر نوع رابطه جنسی است که منتهی به مواقعه نگردد . بدیهی است که  رابطه مذکور لزوماً باید مادی و فیزیکی باشد و اعمالی نظیر چشمک زدن ، لبخند زدن از روی شهوت و … مشمول این عنوان نمی گردد.

*از جرائم ضد عفت و اخلاق عمومی می توان به مکالمه تلفنی ، گردش نمودن و صحبت کردن با نامحرم و ارضاء تمایلات جنسی ، بوسیدن و کنار هم خوابیدن اشاره کرد.

،عرف جامعه تاثیر زیادی در تشخیص نامشروع بودن رابطه یا منافی عفت بودن عمل دارد اما تشخیص این امر با دادگاه است.
*بلوغ ، عقل و اختیار مرتکبین شرط تحقق این جرم است .

*اگر علقه زوجیت به صورت شرعی باشد اما جنبه رسمی نداشته باشد، مشمول این عنوان نخواهد بود و جرم تلقی نمی گردد. البته باید به این نکته توجه داشت که صرف ادعای محرمیت کافی برای عدم تحقق جرم نمی باشد بلکه ادعا باید با سند به سند به اثبات برسد.

*صرف ورود مرد اجنبی به خانه زن شوهردار در غیاب همسر او عنوان نامشروع اطلاق نمی گردد ، زیرا آنکه ممکن است ورود به قصد و منظور دیگری باشد.

*صرف مکاتبه مبنی بر ابراز تمایل و علاقه به ازدواج بین مرد و زنی که فاقد موانع نکاح می باشند جرم تلقی نمی شود . بنابراین دادن پیامک های عاشقانه و غیرمتعارف بین افرادی که متاهل هستند ، با احراز شرایط جرم تلقی می شود .