جرم کلاهبرداری

جرم کلاهبرداری

جرم کلاهبرداری از جمله جرایمی می باشد که بر علیه اموال و مالکیت افراد صورت می گیرد

و بدین ترتیب در حوزه ی تخصصی وکیل کیفری و همین طور متخصصین حقوقی می باشد

که در حوزه ی حقوق جزا فعالیت می کنند.

 

جرم کلاهبرداری

 

جرم کلاه متشکل از دو جز بوده و به همین خاطر به این جرم، جرم مرکب گفته می شود.

در مورد توضیح این جرم باید بگوییم

که انجام هر گونه مانورهای متقلبانه که در توضیح آن باید بگوییم

که هر فردی که از راه تقلب و حیله مردم را به وجود داشتن کارخانه ها، شرکت ها

و موسسات موهوم و داشتن مال و اموال و اختیارات دروغین فریب بدهد

و یا این که به انجام اموری که واقعی نیستند، امیدوار سازد

و یا این که از یک حادثه و یا پیش آمد غیر واقعی بترساند و یا برای خود اسم جعلی انتخاب کند،

در این صورت شخص مورد نظر زمینه برای انجام جرم فراهم کرده

و در واقع متوسل به انجام کارهای متقلبانه گردیده است.

 

البته باید اضافه کنیم که مواردی که در بالا ذکر کردیم

بخشی از اعمال کلاهبرداری و متقلبانه به شمار می آید

و می تواند شامل خیلی اعمال دیگر نیز شود.

 

مشاوره با وکیل کیفری می تواند شما را با ابعاد حقوقی قضیه بهتر آشنا کرده

و در نتیجه پرونده به نتایج مطلوب تری ختم شود.

 

مجازات جرم کلاهبرداری

مجازات این جرم برای افرادی که شروع به کلاهبرداری نموده اند،

حداقل مجازات مقرر در مجازات کلاهبرداری می باشد.

 

افرادی که کارها و سمت های دولتی دارند علاوه بر مجازات های ذکر شده،

در صورتی که دارای سمت هایی چون مدیر کل و بالاتر باشند،

در این صورت از سمت خود عزل شده و در صورتی که سمت هایی پایین تر داشته باشند،

به شش ماه الی سه سال انفصال موقت از خدمات و امور دولتی محکوم خواهند شد.