جعل

تعریف جعل و قوانین مربوط به آن

در دوره ای که ما زندگی می کنیم جعل و کلاهبرداری روز به روز در حال افزایش می باشد.

و در معاملات خطر این وجود دارد که سرتان کلاه بگذارند

بنابراین با آشنایی با قوانین می توانید تا حد زیادی از این اتفاق ها جلوگیری کنید.

 

جعل یعنی چه؟

اگر بخواهیم به زبان عامیانه جعل را تعریف کنیم باید بگوییم که به معنی به وجود آوردن و یا تغییر دادن نوشته

و یا امضایی می باشد که بدین وسیله نوشته و امضای جدید حقیقی نبوده

و فردی که این امضا و یا نوشته را جعل کرده است از آن به جای نوشته

و یا امضای حقیقی استفاده کرده و افراد دیگر را فریب دهد.

 

جعل عبارت است از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص

رسمی یا غیررسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم خوردگی یا محو یا سیاه کردن

یا تقدیم یا اخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر

یا به کاربردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.

 

چه کارهایی جعل محسوب می شوند؟

۱- خراشیدن: از بین بردن و محو یک جزء از کلمه در سند یا نوشته است مثل اینکه با ناخن ۸۰۰۰ را به ۸۰۰ تبدیل کنیم؛

۲- تراشیدن: یعنی از بین بردن تمام کلمه است که توسط وسایلی نوک تیز صورت می گیرد

مثلا تراشیدن نام و نام خانوادگی شخصی از یک سند و نوشتن نام و نام خانوادگی خود به نیت این که در آینده  از آن استفاده کنیم ؛

۳- الحاق: اضافه نمودن عدد ، رقم ، کلمه یا کلمات یا علائم مخصوص دستور زبان در قسمت های خالی،

بین سطر ها و یا بین کلمات یک نوشته یا سند که باعث تغییر معنی می شود؛

۴- قلم بردن: تغییر دادن حروف و کلمات یا ارقام موجود، بدون اینکه کلمه و رقم جدید اضافه شود مثل تبدیل ۱ به ۲؛

۵- محو: پاک کردن و از بین بردن جمله، کلمه، حرف و یا عددی در یک نوشته یا سند

به طوری که نتوان متوجه آن شد که معمولا با استفاده از مواد شیمیایی انجام می شود؛

۶- اثبات: اعتبار دادن به امر باطل قرار گرفته در سند یا نوشته مثل پاک کردن علامت بطلان از روی سفته یا چک؛

۷- سیاه کردن: اقدام به ناخوانا سازی بخشی از یک نوشته یا سند مثلا به وسیله جوهر؛

۸- الصاق: مونتاژ اسناد و نوشته ها به یکدیگر به صورت متقلبانه مثل جدا نمودن امضای شخصی از زیر یک نامه

و وصل کردن آن به یک رسید مالی. اما در الصاق عکس روی گواهینامه رانندگی بدون مهر کردن آن،

جرم جعل صورت نگرفته است و صادق نیست؛

۹- استفاده کردن از مهر دیگری بدون اجازه و هماهنگی با صاحب آن در سند یا نوشته ای که قابلیت ضرر رساندن

اعم از این که مهر پیش او امانت بوده و یا به روش غیرقانونی به آن دسترسی پیدا کرده باشد؛

۱۰- تقدیم و یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی آن که احتمال دارد از نمونه های جعل مادی و یا جعل معنوی باشد.

مطلب مشابه: مشاوره حقوقی در مورد جعل چک

 

جعل

ارکان جرم جعل 

رکن مادی: فعل مرتکب که به صورت مثبت و یا به صورت منفی می باشد.

فعل مثبت مانند قلب حقیقت و دگرگون کردن آن و فعل منفی مانند حذف و عدم تحریر نوشته در سند.

رکن معنوی: عبارت است از علم و عمد در فعل یا ترک فعل، به معنی علم به خلاف واقع بودن عمل و با این حال، اراده عمل خلاف واقع.

رکن قانونی: مواد ۵۲۳ الی ۵۴۲ قانون مجازات اسلامی به صورت کامل در مورد مجازات جرم جعل توضیحات کافی را بیان می کند .

چند نکته:

  • موضوع کپی برداری فقط نوشته است و کپی در اشیاء قابل تحقق نیست.
  • جعل اثر انگشت نیز در حکم کمپی مهر یا امضاء است.
  • جرم یک جرم مطلق است یعنی مقید به نتیجه نمی باشد بنابراین لازم نیست به کسی اضرار وارد آید، بلکه همین که سند مجعول قابلیت اضرار داشته باشد کافی برای تحقق این جرم تلقی می شود.
  • ابطال سند مالکیت رسمی هرچند با کپی عنوان مالک اصلی تنظیم شده باشد ،لیکن مستلزم تقدیم دادخواست و طرح دعوای حقوقی است .
  • با توجه به تعریف سند رسمی در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی چک هرچند از اسناد لازم الاجراست ولی سند رسمی شناخته نمی شود و کپی در آن جعل در سند رسمی نمی باشد.

مطلب مرتبط: مجازات استفاده از عناوین جعلی

 

شرط مسئول شناختن مرتکب جرم و اثبات آن

  • باستی ماهیت جعلی نوشته و یا سند و … حتما محرز شود.
  • برای اینکه استفاده کننده  مسئول شناخته شود بایستی شخص مورد نظر علاوه بر مرتکب شدن اقدام مادی، قصد ارتکاب جرم را نیز داشته باشد، به این معنی که باید در ابتدا عمد در استفاده از سند جعل شده داشته باشد و دوما قصد ضرر و خسارت رساندن به یک شخص اعم از حقیقی یا حقوقی را شخص مورد نظر داشته باشد.
  •  قابلیت اینکه ضرر وارد شده است حتما باید، محرز باشد.

بیشتر بدانید: اثبات جعل سند

 

مجازات جرم ارتکاب جعل

با توجه به مصادیق در قانون مجازات آن از سه ماه شروع شده تا ۲۰ سال زندان نیز وجود دارد.

استفاده کردن از سند مجعول هم جرمی برای جعل است و قانونگذار می تواند

برای این جرم نیز همان مجازات جرم جعل سند را وضع کند.

و اما در شرایطی که شخص مورد نظر هم سند را جعل کرده باشد و هم اینکه از آن استفاده کرده باشد،

مجازات وی شدیدتر شده و مرتکب دو جرم شده است.

بیشتر بخوانید: مجازات جعل سند رسمی

 

 

مشاوره با وکیل در مورد جرم جعل

در صورتی که یک فرد متهم به جعل شود بایستی اقدام به کمک گرفتن از یک وکیل جعل نماید.

وکیل جعل بر اساس دانش و تجاربی که دارد به فرد کمک خواهد کرد

تا قوانین حقوقی جعل را بهتر درک کرده و بدین ترتیب قبل از اقامه دعوی جعل از حق و حقوق خود در طی دادرسی

و همین طور بعد از آن محافظت نماید.

 

جعل و به کار بردن سند مجعول

جعل و همین طور به کار بردن سن مجعول جرمی است که جنبه ی عمومی دارد

و بدین صورت حتی بعد از طرح شکایت از طرف شاکی در صورتی که رضایت بدهد

باز هم مجرم بوده و مجازات خواهد شد.

در صورتی که فرد شامی یک فرد عادی باشد می تواند رضایت خود را از فرد مجرم

به خاطر جرم جعل و یا به کار بردن اسناد جعلی اعلام نماید

ولی در صورتی که شاکی از ارگان دولتی باشد حق دادن رضایت را ندارد.