دعاوی ثبتی

دعاوی ثبتی

موسسه حقوقی چتر عدالت ایرانیان با داشتن وکلای متعهد و متخصص در حوزه ی دعاوی ثبتی

می توانند راهکارهای حقوقی مخصوصی را برای پیشبرد چشمگیر

در پرونده های حقوقی شما ارائه داده و روند انجام آن را تسهیل نمایند.

 

دعاوی ثبتی

 

باید بگوییم که ثبت ملک بر اساس تشریفات بوده و دلیل مبنی بر مالکیت افراد بر املاک می باشد

ولی قانون گذاران به منظور جلوگیری از ایجاد هرج و مرج در امور مرتبط با املاک،

اداره ها و محاکم را موظف نموده تا فقط افرادی را که

سند ملک به نام آن ها ثبت شده را به عنوان مالک بشناسند.

 

ثبت ملک نیز خود دارای مراحل و تشریفاتی می باشد

که هر کدام می توانند موضوع دعاوی حقوقی قرار بگیرند.

 

ابتدایی ترین مرحله ی ثبتی ثبت ملک می باشد که بر روی ملک انجام می شود

و بعد از اقداماتی مانند افراز، تفکیک، انتقال رسمی ملک، رفع اختلافات در مورد

صدور مالکیت معارض و دیگر اقدامات ثبتی می باشد که بر روی ملک انجام می شود.

 

و باید اضافه کنیم که اختلافات دیگری نیز امکان دارد تا در مورد امور ثبتی ایجاد شود

که درباره ی اجرای سندهای رسمی در اداره های ثبت بوده  و آن ها مشمول ابطال و یا توقیف شوند.

 

ثبت املاک شامل ملک های تجاری، صنعتی، مسکونی، باغ ها و اراضی کشاورزی و زراعتی می شود

که هر کدام از ان ها قواعد و شرایط خاص خودشان را دارند

و با توجه به این که هر کدام از ان ها برای قانون گذار از اهمیت بالایی برخوردار است،

ایجاد اشتباه و اختلال در هر کدام از مراحل ثبت می تواند موجب اختلاف های حقوقی سنگینی شود.

 

متاسفانه در حال حاضر بیش تر موضوعات ثبتی در مورد املاک می باشد؛

به همین خاطر مشاوره دعاوی ثبتی در این مورد می تواند برای شما عزیزان بسیار کمک کننده باشد.