دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری

دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری چه تفاوتی با هم دارند؟ ( بخش دوم )

دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری تفاوت هایی با هم دارند.

برخی از این تفاوت ها را در مقاله قبل نوشته ایم.

برای بدست آوردن اطلاعات دقیق بهتر است به یک وکیل یا مشاوره حقوقی مراجعه کنید اما

خواندن این مطالب هم خالی از لطف نخواهد بود.

تفاوت هایی که پیش تر بررسی کردیم سه مورد بود :

  • روش طرح دعاوی حقوقی و کیفری
  • نام گذاری افراد درگیر
  • مرجع رسیدگی به دعاوی

 

  • دادخواست یا شکواییه ؟

در دعاوی حقوقی کسی که اقدام به مطرح کردن دعوا می کند خواهان نام دارد و طرف مقابل هم خوانده نام دارد.

خواهان با تنظیم یک دادخواست در دادگاه حقوقی شکایتش را از خوانده مطرح می کند.

برای این کار خواهان یک ورقه دادخواست باید دریافت کند.

شکایت حقوق حتما باید در فرم های دادخواست مخصوص طرح بشود.

 

دعاوی کیفری در ابتدا در دادسرا مطرح می شوند و سپس از آن جا به دادگاه کیفری می رود. به این روند شکایت کیفری می گویند.

از اولین کارهایی که برای پیشرفت شکایت کیفری انجام می شود رفتن به دادگاه و تنظیم شکواییه است.

شاکی کسی که شکایت کیفری می کند ، متهم کسی است که از او شکایت می شود.

به متن شکایت هم شکواییه می گویند که با دادخواست تفاوت دارد.

شاکی با مراجع به دادگاه ورقه شکوایی دریافت می کند که د رآن علاوه بر شکواییه باید مشخصات خودش و متهم و موضوع شکایت کیفری را بنویسد.

البته شکواییه را در برگه های معمولی هم میتوان نوشت فقط باید اطلاعات کافی و لازم را نوشت.

 

دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری

 

به طور کلی اختلاف ها و شکایت تنها در دو گروه کیفری و حقوقی تقسیم بندی نمی شوند.

بعضی از موضوع ها و اختلاف ها هستند که هم جنبه حقوقی دارند و هم جنبه کیفری .

در این صورت ممکن است بسته به راهی که انتخاب می شود ، نتیجه ای متفاوت به دست آید.

انتخاب مسیر کیفری یا حقوقی برای موضوعات این چنینی نیاز به بررسی و دقت زیادی دارد و باید کلیه جوانب را در نظر گرفت.