پلمب دفاتر قانونی ( سایر خدمات )

پلمب دفاتر قانونی سایر خدمات

سایر خدمات

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از شرکتها و موسسات

و افراد که طبق قانون ملزم به پرداخت مالیات هستند باید از سازمان امور مالیاتی دفاترقانونی را دریافت

و کلیه امور وفعالیتهای مربوطه را در آن درج نمایند.

هدف از استفاده از این دفاتر که در قانون تجارت تعریف شده اند این است که در آخر هر سال مالی و

زمان تحویل اظهارنامه مالیاتی به اداره دارایی ارائه می گردد تا بر اساس مندرجات آن و البته با لحاظ اینکه شرایطی

که قانون مقرر داشته رعایت شده باشد از جمله اینکه به ترتیب و بدون تراشیدگی و خط خوردگی ولاک گیری  باشد

و… مبنای تعیین مالیات خواهد بود.در غیر اینصورت مالیات به صورت علی الراس تعیین و مشمول جریمه مالیاتی خواهند شد.

مدارک لازم جهت پلمپ دفاتر:

کپی شناسنامه و کارت ملی مدیرعامل

کپی روزنامه رسمی تاسیس و آخرین تغییرات در صورت تغییر داشتن

مهر شرکت

پروسه پلمپ دفاتر بین ۱ روز کاری تا ۱ماه انجام می گیرد.

دلالی

اصل بر این است که دلال بعد از قبول دلالی صرفا به کار واسطه گری می پردازد بنابراین

او حق قبض وجه یا پرداخت دین ویا اجرای تعهدات را نخواهد داشت

مگر انکه از سوی انان این اجازه را داشته باشد.

در اصطلاح حقوقی میگویند که ید دلال امانی است

بدین معنا که او باید همانند امین رفتار کند و دلال امین طرف معامله است.

اما اگر وی تقلب یا تقصیری کند مسوول خواهد بود همچنین اگر اشیا یا اسنادی

که به وی سپرده شده مفقود یا تلف یا ضایع شوند چون ید او امانی است

مسوول خواهد بود مگر عدم تقصیر ونقش خود را ثابت کند.