سرقت چک

سرقت چک

هیچ فرقی نمی کند که چک سفید و خالی از هر گونه نوشته ای باشد

و یا این که سفید امضا و یا تکمیل شده باشد؛ در در هر صورت اگر فردی چک شما را بدزدد،

بایستی برای ممانعت از عواقب احتمالی دزدیده شدن آن از راه مراجع قانونی اقدامات لازم را مبذول فرمایید.

 

سرقت چک

 

در صورتی که سرقت چک شما توسط فردی صورت گرفت شما بایستی در اولین زمان ممکن

به دادسرای محل وقوع جرم ( یعنی محل دزدیده شدن چک ها ) مراجعه نمایید

و با دادن کارت ملی و همین طور توضیح دادن موضوع علیه سارق چک شکایت نمایید.

 

و همین طور بر اساس ماده ی ۱۴ قانون صدور چک صادر کننده ی چک

و یا ذی نفع و یا قائم مقام قانونی آن ها با بیان نمودن آن که چک مفقود شده

ویا جعل و یا سرقت شده است و از راه کلاهبرداری و یا خیانت در امانت

و یا سایر جرایم دیگر انجام شده، این امکان را دارید

که به صورت کتبی دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک دهد.

 

بعد از آن بانک دستور احراز هویت دستور دهنده را صادر می کند

و از پرداخت کردن وجه خودداری می کند و پس از آن چک را به مدت یک هفته می کند.

 

البته باید بگوییم که فردی که دستور عدم پرداخت را به بانک اعلام می کند

بایستی پس از اعلام کردن به بانک شاکیت خود را تسلیم مراجع قضایی نموده

و حداکثر در طی یک هفته گواهی تقدیم شکایت را به بانک بیاورد؛

زیرا در غیر این صورت بانک بعد از پایان یک هفته، از محل موجودی حساب

به حساب افرادی که چک را ارائه می کنند، وجه آن را پرداخت خواهد کرد.

 

و همین طور همه ی افرادی که به نوعی چک را ظهرنویسی کرده اند

می توانند تقاضایی مبنی بر عدم پرداخت وجه بانک را از آن داشته باشند.