سفته بدون نام

سفته بدون نام

سفته  بانکی به سندی گفته می شود که به موجب این سند امضا کننده تعهد می کند

تا مبلغ مشخصی را در زمان معین و یا به صورت عندالمطالبه در وجه حامل

و یا شخص معین و یا به حواله کرد وی پرداخت کنند.

در کنار آن علاوه بر امضا و یا مهر فرد تعهد دهنده بایستی مبلغ تعهد شده

و تاریخ آن و همین طور گیرنده ی وجه نیز مشخص شود.

 

سفته بدون نام

سفته بدون نام نوعی دیگر از حالت تنظیم سفته می باشد

که بدهکار سفته ای را که امضا و صادر می کند در آن نام طلبکار ذکر نشود.

در این شرایط فرد می تواند خودش و یا فرد دیگری جهت گرفتن سررسید سفته اقدام نماید.

عبارت حواله کرد در آن به فردی که دارنده ی آن است این اختیار را می دهد

که امکان انتقال آن به شخص دیگری را داشته باشد

اما در صورتی که حواله کرد دارای خط خوردگی باشد،

در این صورت دارنده نمی توان آن را به شخص دیگری منتقل نماید.

و باید بگوییم که علاوه بر آن ها می توان با پشت نویسی نیز آن را به فرد دیگری منتقل نمود.

نکاتی مهم در مورد سفته

سفته در کل دارای ماهیتی حقوقی می باشد؛ مگر در شرایطی که فرد گیرنده در صورت عدم پرداخت آن را واخواست نماید.

اگر فرد گیرنده در عرض ده روز از تاریخ وصول، آن را واخواست نماید

در این صورت سفته ماهیتی کیفری پیدا نموده و می توان برای صادر کننده سفته حکم جلب صادر نمود.

این نوع اوراق درای قوانین خاص و پیچیدگی های بسیاری هستند

که شما عزیزان می توانید برای اطلاع از جنبه های مختلف آن ها در پرونده های مالی

با وکلای متخصص و مجرب در این زمینه مشاوره حقوقی داشته باشید

تا بهترین نتیجه و رای برای شما به همراه داشته باشد.