سند مالی سفته

سند مالی سفته چه قانون هایی دارد؟

یکی دیگر از اسناد مالی و تجاری سند مالی سفته نام دارد.

سفته در قانون به رسمیت شناخته می شود و مسایل مربوط به خود را دارد.

کسی که سفته را صادر می کند به کسی که آن را می گیرد تعهد هایی می دهد.

و به نوعی به گیرنده سفته در باب موضوعی خاص تضمین می دهد.

 

صدور و دریافت سفته شرایط خاصی دارد .

در صورتی که از قانون های سند مالی سفته و راه و چاه ههای آن اطلاعات ندارید اما

سر و کارتان با سفته است پیشنهاد می شود با یک مشاور حقوقی یا وکیل صحبت کنید و مشورت های لازم را بگیرید.

اطلاعاتی که وارد سفته می شود :

  • امضا ، مهر ، اثر انگشت
  • تاریخ صدور سفته
  • مبلغ پرداختی به عدد و به حروف
  • نام گیرنده سفته
  • تاریخ پرداخت
  • آدرس محل زندگی کسی که سفته می دهد
  • مبلغ سفته هم معمولا در حاشیه برگه ی سفته چاپ شده است.

کسی که سفته را دریافت می کند می تواند در زمان سر رسید آن ، درخواست وصول مبلغش را داشته باشد.

 

سند مالی سفته

 

یکی از رایج ترین کاربردهای سفته ، تحویل آن به عوان ضمانت کار به کارفرمایان است.

دلیل آن هم این است که کارفرما به خاطر اینکه اطلاعات و اموال کسب و کارش را در اختیار کسی که می خواهد استخدام کند، می گذارد.

آن شخص هم به واسطه تحویل سفته تضمین می کند که :

از کارفرما سو استفاده نکند ، اسرار سازمانی را حفظ کند ، خسارتی به کسب و کار وارد نکند.

نکاتی هم هست که باید رعایت شود تا موجبات سو استفاده کردن کارفرما فراهم نیاید:

  • در صورتی که دریافت سفته به دلیل حسن انجام کار است، عبارت مورد نظر باید در سفته قید بشود.
  • در صورت عقد قرار داد حتما شماره سفته در قرارداد نوشته شود.
  • سفته هیچ گاه سفید امضا نباشد و حتما در وجه شرکت یا کسب و کار تنظیم بشود.