شرایط وصول مطالبات

در حال حاضر یکی از دعاوی مالی که در دادگاه ها مطرح است

و حجم بالایی از پرونده ها را نیز به خود اختصاص داده است، مطالبه وجه و یا همان مطالبه طلب می باشد.

 

به طور معمول وصول مطالبات طبق سند عادی انجام می شود.

سندی عادی به سندی گفته می شود که به صورت مکتوباتی می باشد

که در بین مردم تنظیم شده و بر اساس اثر انگشت، امضا و مهر موجود قابل استناد در دادگاه است.

 

شرایط وصول مطالبات

 

شرایط وصول مطالبات کدام است؟

شرایط وصول مطالبات به این صورت است که دادخواست مطالبه وجه باید به دادگاه حقوقی ارائه گردیده

و بعد از بررسی های لازم در صورت مستدل بودن مدارک شخص بدهکار محکوم به پرداخت وجه می شود.

 

در کل وصول مطالبات طبق تعهدی صورت می گیرد که فردی در قبال فرد دیگری قبول می کند.

در مورد مطالبه طلب نسبت به اسناد عادی باید توجه داشته باشید

که حتما بایستی رسید پرداخت وجه موجود باشد.

 

زیرا در غیر آن از راه اظهارنامه باید فرد بدهکار را نسبت به مقدار بدهی خود آگاه کرد.

مشاوره با وکیل که در این زمینه از تبحر و تخصص کافی برخوردار است،

می تواند به شما در رسیدن به نتیجه مطلوب کمک کند.

_ مطالبه طلب بر اساس رسید: در این مورد، فردی که طلبکار است رسید را به دادگاه می دهد

که فرد بدهکار آن را امضا کرده و یا انگشت زده است.

 

_ وصول مطالبات بر اساس فاکتور فروش: در این مورد نیز فروشنده دارای فاکتور فروشی است

که خریدار آن را امضا کرده است.

 

_ مطالبه بدهی چک: که در این صورت بر اساس چک برگشتی صورت می گیرد.

_ مطالبه وجه سفته: که بر طبق واخواست سفته انجام می شود.

_ وصول مطالبات طبق واریز وجه به کارت بانکی و یا حساب: که در این شرایط نیز رسید بانکی مبنای بررسی قاضی می باشد.