در تاریخ ۹۳/۵/۱۶ همایشی با عنوان کلید موفقیت  در سرای محله عباس آباد تشکیل گردید که با استقبال قابل توجهی از قشر جوان روبرو گردید .

در این همایش راه های رسیدن به موفقیت توسط اساتید برتر از جمله :

استاد کریمایی (رتبه ۲۱ جهان در رشته روانشناسی)

و استاد مهدی صفایی(مدیر موفق و مشاور تیم ملی فوتبال در جام جهانی)

و با اجرای امیر میرزایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و شرکت کنندگان سوالات خود را مطرح نمودند.

موسسه حقوقی چتر عدالت نیز با شرکت در این مراسم به عنوان مرجعی جهت مشاوره حقوقی به شرکت کنندگان مورد استقبال بی نظیری قرار گرفت.