فرزند خواندگی

فرزند خواندگی

 

فرزند خواندگی

 

تعریف :

فرزندخواندگی عبارت است از اعطای سرپرستی کودکان بدون سرپرستی که تحت سرپرستی سازمان بهزیستی هستند و آنها را به خانواده های متقاضی که دارای شرایط قانونی باشند واگذار می نمایند.

*کودکانی به سرپرستی داده خواهند شد که پدر و مادر و جد پدری آنها شناخته شده نباشد ضمن اینکه قبل از سپردن کودکان به متقاضیان ، این کودکان می بایست از طریق راجع قضایی در اختیار سازمان بهزیستی قرار گرفته باشند .

شرایط :

۱-زوجین متقاضی ، ایرانی و مقیم ایران باشند.

۲-از مدت ازدواج زوجین پنج سال گذشته باشد و صاحب فرزند نشده باشند.

۳- یکی از زوجین حداقل سی سال سن داشته باشد.

۴-زوجین دارای محکومیت جزایی موثر و مهجور نباشند.

۵-زوجین دارای صلاحیت اخلاقی باشند .

۶-حداقل یکی از زوجین دارای تمکن مالی باشد.

۷-زوجین مبتلا به بیماری صعب العلاج نباشند.

۸-زوجین اعتیاد به مواد مخدر و مواد الکلی و سایر موارد نداشته باشند.

مدارک مورد نیاز

زوجین متقاضی باید تقاضای خود را مبنی پذیرش فرزندخواندگی به سازمان بهزیستی اعلام کنند و یا گاهی اوقات متقاضیان کار خود را از دادگاه آغاز می کنند و سپس به بهزیستی معرفی می شوند.

۱-تصویر شناسنامه زوجین صفحه اول و دوم
۲-تصویر سند ازدواج
۳-گواهی عدم بچه دار شدن از پزشک متخصص زنان و زایمان در مورد زوجه
۴-گواهی پزشکی قانونی مبنی بر عقیم بودن زوجین یا یکی از آنان
۵-ارائه حکم سرپرستی آزمایشی از مراجع قضایی
۶-گواهی برگ عدم سوء پیشینه کیفری زوجین
۷-گواهی سلامت جسم و روان از پزشک قانونی برای زوجین
۸-گواهی تمکن مالی، اعم از فیش حقوقی، فتوکپی سند منزل مسکونی، ماشین، …
۹-گواهی سلامت از پزشک مبنی بر عدم ابتلا به بیماری های صعب العلاج و واگیردار
۱۰-گواهی عدم اعتیاد

طرح پرونده در کمیته فرزند خواندگی

زمانیکه متقاضیان مدارک خود ارائه می نمایند ، شرایط ایشان مورد بررسی قرار می گیرد و در صورت پذیرش در لیست نوبت قرار می گیرند تا در زمان خود به شیرخوارگاه معرفی شوند.

پس از انتخاب فرزند والدین توسط بهزیستی به دادگاه صالح معرفی می شوند تا این دادگاه جهت دوره آزمایشی حکم سرپرستی موقت صادر نماید. پس از صدور حکم سرپرستی ، طی صورتجلسه ای کودک انتخابی را به والدین واگذار می نماید.

*در مدت شش ماهه آزمایشی ، حداقل سه بازدید از طرف مددکاران اجتماعی از خانواده فرزند پذیر صورت می گیرد.در صورت تایید شرایط نگهداری فرزند و توانایی زوجین جهت حفظ کودک ، نهایتاً گزارشی تهیه و برای صدور حکم قطعی سرپرستی به دادگاه ارسال خواهد شد.

*به این نکته باید اشاره کرد که که در صورت احراز سازمان بهزیستی مبنی بر عدم شایستگی والدین قانونی یا آسیب پذیری کودک ویا مراجعه والدین حقیقی کودک حکم سرپرستی با هماهنگی دادگاه قابل فسخ است.

فرزندخواندگی در قوانین

در بند دوم از اصل بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، دولت موظف به حمایت از مادران و کودکان بی سرپرست می باشد و قانون حمایت از کودکان بی سرپرست مصوب ۱۳۵۳ نیز به منظور تامین منافع و اهداف آنها شرایطی را برای زوجینی که تقاضای سرپرستی اطفال بدون سرپرست را دارند وضع نموده است .

ماده ۱۱ قانون مذکور نیز وظایف و تکالیف سرپرست و فرزند تحت سرپرستی و چگونگی نگهداری و تربیت و نفقه و … را بیان نموده است.