مشاوره حقوقی در مورد جعل

گاهی اوقات اشخاصی را می بینیم که خود را صاحب مناصب مهمی مثل سیاسی،
نظامی، قضایی، اداری و … معرفی می کنند، در حالی که عنوان و سمت خاصی ندارند.
آن ها می خواهند تا منافع خاصی به دست بیاورند.
 
به طور مثال شخصی به شما مراجعه کرده و به عنوان بازرس شهرداری خود را به شما معرفی می کند
و به شما قول و اطمینان برای انجام کارهایتان را از طریق راه های غیر قانونی را می دهد.
و حتی ممکن است که برای اینکه اعتماد شما را جلب کنند، مدارک جعلی و قلابی نیز به شما نشان دهند.
شما می توانید برای مشاوره حقوقی درباره جعل و تبعات و مجازات آن با وکلای ما تماس بگیرید.
مطابق با قوانین و مقررات کشور ما هر فردی که بدون داشتن سمت رسمی
و یا داشتن اجازه از سمت دولت خودش را در مشاغلی مانند دولتی، کشوری، لشگری، انتظامی و …  که
از لحاظ قانونی اجازه ی دخالت در آن را ندارد محکوم به حبس از شش ماه تا دو سال می شود
و در صورتی که علاوه بر اینها سند هم جعل کرده باشد، به جرم جعل نیز مجازات خواهد شد.
به او مربوط نیست دخالت دهد یا معرفی کند به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می شود
و اگر برای این امر سندی نیز جعل کرده باشد به مجازات جعل نیز محکوم می شود.
بعضی وقت ها این اشخاص سندی جعل نمی کنند ولی با لباس مامورین
مثل مامورین پلیس در جامعه اقدام به فریب افراد می کنند.
در این صورت نیز مطابق قانون فرد خاطی تعقیب و مجازات می شود.
و همین طور بعضی اشخاص با اسم ها و عناوین جعلی  از دیگران کلاهبرداری می کنند
و از این طریق افراد را فریب داده و اموالشان را تصاحب می کنند.
از نظر قانونی این کار کلاهبرداری بوده و کسی که مرتکب آن شود به یک الی هفت سال حبس محکوم
و رد مال به صاحب اصلی اش و مجازات نقدی برابر مقداری که کلاهبرداری کرده است محکوم می شود.