مجازات جعل اسناد رسمی اولین همایش فوق تخصصی تحلیل و بررسی سخت افزار در ایران

مجازات جعل سند

مجازات جعل سند رسمی در مقایسه با جعل اسناد عادی بیشتر بوده

و قانونگذار نیز سختگیری بیشتری برای جعل اسناد رسمی در مقایسه با جعل اسناد عادی در نظر گرفته است

و با فردی که این کار را انجام داده است، به شدت برخورد می کند.

 

برای جعل اسناد عادی مجازاتی برابر حبس از شش ماه الی دوسال

و جزای نقدی از سه الی دوازده میلیون ریال در نظر گرفته شده است.

 

مجازات جعل اسناد رسمی

 

طبق صلاحدید قانون گذاران جرم جعل به دلیل

ماهیت اجتماعی و جنبه ی عمومی که دارد، غیر قابل گذشت می باشد.

 

در صورتی که عمل جعل اسناد به وسیله ی کارمندان دولتی صورت گیرد،

در مقایسه با افراد عادی مجازات سنگین تری در پی خواهد داشت

که همان انفصال همیشگی از خدمات عمومی می باشد.

 

قانون گذاران برای جعل اسناد رسمی علاوه بر جبران خسارت مرتبط با جعل اسناد رسمی

و را به حبس از شش ماه الی سه سال و همین طور جریمه نقدی سه الی هجده میلیون ریال و یا هر دو متهم می کنند.

 

مشاوره حقوقی با وکیل جعل می تواند شما را با ابعاد حقوقی این جرم و رویه های آن بیش تر آشنا کند.

بر اساس این که جعل چه نوعی بوده و به وسیله ی چه کسی انجام شده است،

مجازات های مختلفی نیز برای آن در نظر گرفته شده است.

 

به عنوان مثال باید بگوییم که مجازاتی که برای فرد عادی در نظر گرفته شده است،

متفاوت از مجازاتی است که برای یک کارمند دولیت در نظر گرفته شده است

و همان طور که در بالا نیز اشاره کردیم مجازات جعل اسناد عادی نیز متفاوت از مجازات جعل اسناد رسمی می باشد.

 

حتی جعل مادی متفاوت از جعل معنوی بوده و مجازات های متفاوتی نیز دارند

و همچنین مجازات جعل با استفاده از سند مجعول نیز متفاوت از یکدیگر می باشد.