مجازات مواد مخدر

مجازات مواد مخدر چیست؟

پرونده های مرتبط با مواد مخدر از جمله جرائم کیفری به شمار می روند

که به دلیل حساسیتی که از لحاظ اقتصادی، اجتماعی، امنیتی دارند،

به همین خاطر قانون گذاران مجازات های سنگینی نیز برای آن در نظر گرفته اند.

 

به همین خاطر است که داشتن مشاوره حقوقی در مورد جرائم و مجازات مواد مخدر

و یا در کل در مورد همه ی جرائم کیفری در روند پرونده تاثیر بسیار زیادی دارد.

 

یک وکیل با تجربه در زمینه ی کیفری بر اساس تجربه ی کافی که در مورد این گونه پرونده ها دارد،

می تواند در تخفیف، تعلیق و یا برائت این گونه پرونده ها راهگشا باشند.

 

مجازات مواد مخدر

 

جرائم مرتبط با مواد مخدر شامل مجازات هایی چون حبس،

تبعید، شلاق، جزای نقدی، مصادره ی اموال و اعدام می باشد.

 

عوامل مهمی که در تعیین مجازات این گونه پرونده ها تاثیر دارند،

شامل سابقه و سمت، شخصیت مجرم و انگیزه شخصی وی می باشند.

 

از جمله عواملی هم که موجب تشدید مجازات می شوند،

شامل تکرار جرم و تعدد جرم ها می شود.

 

در صورتی که فرد مجرم عواملی را که در بالا ذکر کردیم را نداشته باشد،

در این صورت موارد تخفیف مجازات چون آزادی مشروط، تعلیق و غیره را

در مورد فرد مجرم لحاظ خواهند کرد و بدین ترتیب در مجازات وی تخفیف قائل خواهند شد.

 

بر اساس مطالبی که در بالا ذکر کردیم باید بگوییم که داشتن اطلاعات دقیق

در مورد قوانین مبارزه با مواد مخدر می تواند

در احقاق حقوق فرد و یا در روند رسیدگی دقیق پرونده بسیار مهم باشد.

 

شما می توانید با کمک یک وکیل کیفری متبحر که اطلاع دقیق از قوانین مرتبط با مواد مخدر دارد،

به تنظیم دادخواست و یا تنظیم لایحه دفاعیه در خصوص جرائم مواد مخدر پرداخته

و بدین ترتیب بتوانید بهترین نتیجه را به دست آورید.