وکیل دیه

وکیل دیه

بر اساس قوانین اسلام خون بها و یا همان دیه پول و یا مالی می باشد

که به دلیل کشته شدن یک انسان و یا نقص عضو به شخصی که صدمه دیده و یا به بازماندگان وی داده می شود.

 

بر اساس قوانین اسلام دیه برای مردان  وزنان متفاوت است

و ماه های قمری ذی الحجه، ذی القعده، رجب و محرم جز ماه های حرام به حساب آمده

و مقدار دیه در آن ها متفاوت می باشد.

 

وکیل دیه

 

در بیش تر مواقع زیان دیدگان برای این که زودتر به حق و حقوق خود برسند

اقدام به کمک گرفتن از وکیل دیه می نمایند تا بدین وسیله اعاده حق به تاخیر نیوفتد.

انواع مختلف دیه شامل دیه قتل، دیه منافع اعضا، دیه اعضای بدن و دیه جراحات می شود.

 

مزیت های کمک گرفتن از وکیل دیه جهت دریافت وجه دیه

وصول کردن دیه با مشاوره با وکیل دیه می تواند مزیت های بی شماری برای افراد به همراه داشته باشد.

 

با کمک گرفتن از وکیل دیه می تواند به نتیجه ی خوب و نهایی با هزینه ای

کم تر و مقرون به صرفه تر و در زمانی کوتاه و با روشی مطمئن رسید.

برخی از این مزیت ها به قرار زیر است:

 

وکیل دیه علم و تخصص کافی در زمینه ی حل و فصل پرونده های مختلف

به ویژه پرونده های وصول دیه ها را دارا می باشد.

 

وکیل بر جو دادگاه کاملا مسلط بوده و می داند که چه زمانی صحبت کرده

و چه بگوید و لحن صحبت خود و همین طور این که چطور از حق و حقوق موکل خود دفاع نماید.

 

وکیل به موضوع پرونده نیز اشراف کامل داشته و برای هر پرسش قاضی

و یا طرف مقابل پرونده یک جواب قانونی و محکمه پسند دارد

موجب پیشبرد اهداف و رسیدن به نتایج مطلوب مد نظر موکل می شود.