وکیل آنلاین

مشاوره با وکیل آنلاین در مورد قوانین چک

 

در این مطلب قصد داریم تا شما را با برخی از جهات قانونی چک برگشتی آشنا کنیم.

بر اساس ماده ۱۲ در قانون صدور چک ، در مواردی که در متن زیر ذکر می کنیم، صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نمی باشد:

۱. در شرایطی که ثابت شود چک سفید امضا داده شد است.
۲.  وقتی که در متن چک ، شرط آورده شده باشد و وصول وجه چک بسته به تحقق شرطی نوشته شده باشد.
۳. در صورتی که در متن چک نوشته شده باشد که چک برای تضمین انجام تعهد و یا معامله ای می باشد.
۴.  هر زمانی که بدون نوشته شدن در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن بستگی به تحقق شرطی داشته
و یا چک جهت تضمین تعهد و یا انجام معاملهای است.
۵. در شرایطی که ثابت شود صدور چک بدون تاریخ بوده
و یا اینکه تاریخ واقعی زمان صادر شدن چک مقدم بر تاریخ درج شده در متن چک باشد.

مشاوره با وکیل آنلاین

شما می توانید برای مشاوره با وکیل آنلاین به صورت اینترنتی و از طریق سایت چتر عدالت ایرانیان

با وکلای مجرب و با تجربه این موسسه مشورت کرده و کمک بگیرید.

موسسه چتر عدالت ایرانیان آماده ارائه انواع خدمات کیفری و حقوقی به شما عزیزان می باشد.

وکیل آنلاین

حمایت های قانونی که برای پیگیری کیفری چک برگشتی انجام می دهندف به شرح زیر می باشد:

-رسیدگی به صورت خارج نوبت و فوری در دادگاه ها و دادسراها

-رسیدگی به وسیله ی مطبوعات بدون احضار کردن متهم

-امکان مطالبه ی وجه چک و همچنین ضرر و زیان ناشی از آن از دادگاه کیفری

-رسیدگی به صورت غیابی

-اعمال محکومیت کیفری برای صادر کردن چکی که پرداخت شدنی نیست.

-در صورت وصول چک به نمایندگی، برای دارنده ی آن حق شکایت کیفری محفوظ میشود.

-داشتن مسئولیت کیفری برای کسی که به نمایندگی و یا به وکالت چک را امضا کرده و آن را صادر کرده است.