وکیل تنظیم سند

کمک گرفتن از وکیل تنظیم سند

بر اساس عرف فروشنده ملزم است تا سند رسمی را تنظیم کند و قید نکردن آن در سند

دلیلی بر برائت فروشنده از وظیفه ی عرفی وی نخواهد بود.

 

به همین خاطر است که از جمله رایج ترین دعاوی مطرح شده در دادسراها، دعاوی الزام به تنظیم سند می باشد

که خیلی از افراد به خاطر آن اقدام به مشاوره با وکیل تنظیم سند می کنند.

 

وکیل تنظیم سند

 

باید بگوییم که دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی از جمله شکایت های پیچیده ی قانونی به حساب می آید

که مطرح کردن و پیگیری آن مستلزم داشتن

اطلاعات حقوقی بالا و همین طور تجربه ی بالا در این زمینه می باشد.

 

خیلی از دعاوی بر اساس قولنامه و با عنوان دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی ارائه می گردند.

و اساس و پایه ی قراردادی این دعاوی که اکثرا به وسیله ی وکیل تنظیم سند مطرح می شوند،

سندی به اسم سند قولنامه می باشد.

 

قولنامه عبارت است از قراردادی که فروشنده و خریدار هنگامی که تصمیم می گیرند

تا معامله ای را انجام دهند و هنوز مقدمات آن فراهم نشده است، آن را امضا نموده

و با این تعهد که با رعایت همه ی اصول و ضاوبط مشخص در مهلت مقرر معامله صورت گیرد.

 

مزیت های کمک گرفتن از وکیل تنظیم سند رسمی

_ مدت زمان کم تری برای انتقال سند رسمی لازم می باشد.

_ دیگر نیازی به حضور خواهان در مراجع قضایی نخواهد بود.

_ وکیل تنظیم سند می تواند اقدام به مطالبه ی خسارت پیش بینی شده از فروشنده نماید.

_ وکیل پایه یک دادگستری می تواند اقدام به مطالبه فک رهن نیز نماید.

 

_ در شرایطی که فروشنده از انتقال سند امتناع نماید، وکیل پایه یک دادگستری می تواند

به حضور مامور دادگاه در محضر برای تنظیم سند و انتقال آن به نام خریدار اقدام نماید.