وکیل جعل

جعل چیست؟

اگر بخواهیم به زبان عامیانه جعل را تعریف کنیم باید بگوییم که به معنی به وجود آوردن و یا تغییر دادن نوشته

و یا امضایی می باشد که بدین وسیله نوشته و امضای جدید حقیقی نبوده

و فردی که این امضا و یا نوشته را جعل کرده است از آن به جای نوشته

و یا امضای حقیقی استفاده کرده و افراد دیگر را فریب دهد.

 

وکیل جعل

 

مشاوره با وکیل جعل

در صورتی که یک فرد متهم به جعل شود بایستی اقدام به کمک گرفتن از یک وکیل جعل نماید.

وکیل جعل بر اساس دانش و تجاربی که دارد به فرد کمک خواهد کرد

تا قوانین حقوقی جعل را بهتر درک کرده و بدین ترتیب قبل از اقامه دعوی جعل از حق و حقوق خود در طی دادرسی

و همین طور بعد از آن محافظت نماید.

 

مشاوره حقوقی با یک وکیل با تجربه و آگاه در این زمینه می تواند مزیت های بی شماری برای شما

به همراه داشته باشد که از جمله ی آن می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 

_ مدت زمان لاز مبرای ثبات جرم بسیار کم تر می شود.

_ دیگر نیازی به حضور شاکی در طی روند دادگاه نمی باشد.

_ وکیل به وکالت از فرد می تواند برای خط نگاری و سایر کارهای مرتبط اقدام نماید.

 

جعل و به کار بردن سند مجعول

جعل و همین طور به کار بردن سن مجعول جرمی است که جنبه ی عمومی دارد

و بدین صورت حتی بعد از طرح شکایت از طرف شاکی در صورتی که رضایت بدهد

باز هم مجرم بوده و مجازات خواهد شد.

 

در صورتی که فرد شامی یک فرد عادی باشد می تاوند رضایت خود را از فرد مجرم

به خاطر جرم جعل و یا به کار بردن اسناد جعلی اعلام نماید

ولی در صورتی که شاکی از ارگان دولتی باشد حق دادن رضایت را ندارد.