مشاوره با وکیل

مشاوره با وکیل در مورد وصیت نامه

در واقع وصیت نامه سندی می باشد که به وسیله ی آن شخص جهت کارهای شخصی، شرعی و مالی خود
بعد از فوت مشخص و تعیین تکلیف می کند.
با اینکه نوشتن وصیت نامه برای مسلمانان امری مستحب محسوب می شود.
ولی چنانچه شخصی بخواهد برای کارهای بعد از مرگ اش وصیت نامه بنویسد،
ضروری است تا  شرایط قانونی تنظیم وصیت نامه را بداند.
شما می توانید برای مشاوره با وکیل در زمینه ی وصیت نامه و قوانین مرتبط با آن
به وکلای مجرب و کار آزموده موسسه حقوقی چتر عدالت ایرانیان مراجعه کنید.
نوشتن و تنظیم وصیت نامه به علایق حقوقی و دینی شخص بستگی دارد.
در کل می توان گفت وصیت نامه به ۳ نوع رسمی، خود نوشت و سری  نوشته می شود.
مشاوره با وکیل
انواع وصیت نامه
وصیت نامه رسمی وصیت نامه ای است که در دفتر اسناد رسمی نوشته و تنظیم می شود.
وصیت نامه خودنوشت هم به وصیت نامه ای می باشد که تاریخ روز و ماه و سال دارد،
و وصیت کننده آن را با دست خط خود می نویسد و امضا می کند و اگر این شرایط را نداشته باشد، وصیت نامه اعتبار ندارد.
وصیت نامه سری ممکن است که به خط شخص دیگری نوشته شود
ولی در هر شرایطی بایستی امضای وصیت کننده باشد و شخص امکان گذاشتن آن در صندوق امانات به امانت را دارد.
چیزی که وصیت می شود بایستی دارای ارزش مالی و منفعت قلایی باشد و همچنین غیرمشروع نباشد
به همین خاطر وصیت در مورد مشروبات الکلی، مواد مخدر و … باطل می باشد.
محروم کردن از ارث
وصیت کننده در وصیت نامه این امکان را ندارد که شخصی را از ارث محروم کند
ولی مساله مهم این می باشد که اول بایستی بدهی وصیت کننده تسویه شود
و بعد از آن بقیه ی اموال در میان وراث تقسیم شود.