مشاوره با وکیل

مشاوره با وکیل در مورد چک برگشتی

اگر به طور مثال شما چکی را دارید که مبلغ آن ۱۰ میلیون تومان است، ولی هنگام مراجعه به بانک ، به شما گفته می شود
که موجودی حساب فقط ۵ میلیون تومان است و این مبلغ کم تر از مبلغ چک شما می باشد.
اگر در چنین شرایطی قرار بگیرید معمولا چه کاری انجام می دهید، وقتی که به بانک می روید
و می بینید که موجودی حساب کم تر از مبلغ چک شما هست.
بیشتر افراد یکی از دو کار زیر را انجام می دهند:
– چک را برگشت می زنند.
– مبلغ کسری را به حساب صادر کننده واریز می کنند و سپس مبلغ چک را دریافت می کنند.
 باید بگوییم که هر دو کار بالا نادرست می باشد در روش اول شما مبلغی دریافت نکردید
و در روش دوم شما چک ۱۰ میلیون تومانی را به بانک داده و فقط نصف آن مبلغ را گرفته اید.
مشاوره با وکیل

مشاوره با وکیل در مورد چک برگشتی

شما می توانید برای مشاوره با وکیل  در مورد انواع چک و چک برگشتی

با وکلای مجرب موسسه حقوقی چتر عدالت ایرانیان مراجعه کنید.

و حالا سوالی که ایجاد می شود این است که بهترین راه ممکن کدام است.
طبق قانون ماده پنج چک شما این امکان را دارید که از تحویل دار بانک مبلغ کل موجودی را بخواهید
و سپس نسبت به مبلغ کسری موجودی، برگشت بزند.
شما با پر کردن فرم های مخصوصی به اسم گواهی عدم پرداخت قسمتی از وجه درخواست خودتان را ثبت می کنید.
با این شرایط شما اصل چک را به بانک تحویل می دهید و کپی چک که به مهر بانک ممهور شده
را به همراه گواهی عدم پرداخت بخشی از مقدار وجه چک دریافت می کنید.
این گواهی می تواند جانشین اصل چک شود و می توان آن را برای طرح دعوی در مراجع قضایی ارائه کرد.
با این روش شما در عین حال که مبلغ موجودی را دریافت می کنید، می توانید نسبت به بقیه ی مبلغ نیز مطالبه حق کنید.