مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی در مورد ثبت اختراع در موسسه چتر عدالت ایرانیان

در معنی لغوی به حق اختراع نوآوری گفته می شود.

در تعریفی که در علم حقوق آورده شده است، اختراع فرآیند و یا محصولی می باشد
که به دلیل سعی و تلاش های فکری مخترع به دست می آید.
در کشورهای مختلف قانون گذاران جهت حمایت از مبتکران و مخترعین و اینکه آن ها را تشویق
به تولید فرآیند و محصولات جدید بکنند، از این افراد حمایت می کنند.
به همین خاطر حق اختراع را برای حمایت به وجود آورده اند.
شما می توانید برای مشاوره حقوقی در زمینه ثبت اختراع از وکلای مجرب موسسه چتر عدالت ایرانیان کمک بگیرید.
مشاوره حقوقی
 تعرف حق اختراع
در واقع حق اختراع حقی می باشد که سازنده و مخترع اثر اختراعی به خاطر ثبت اختراع
و به شکل انحصاری و مشروط و موقتی به رعایت تکالیف مشخص شده در قوانین مربوط
به خاطر استعمال، انتقال، عرضه، فروش ، واردات و همچنین اعطای مجوز بهره‌برداری کسب می کند.
طی قانون ثبت علایم و اختراعات در ایران که مصوب تاریخ ۱/۴/۱۳۱۰ می باشد،
تعریفی از حق اختراع نشده است، ولی اختراع را تعریف کرده اند.
مطابق با جز الف بند ۲ ماده یک لایحه ی فوق اختراع به معنی فکر یک مخترع می باشد
که راه حل های عملی در زمینه ی فناوری  برای یک مسئله خاص عرضه می کنند.
مخترع باید اختراع خود را ثبت کند در غیر این صورت قانون نمی تواند از آن حمایت کند.
مراحل ثبت اختراع
در ابتدا جهت ثبت اختراع تشریفات شکلی و ماهوی خاصی را می طلبد.
که بایستی از طرف متقاضی ثبت اختراع و همچنین اداره ثبت اختراع رعایت شود.
شرایط ثبت اختراع که به دو شاخه ی شرایط شکلی و شرایط ماهوی تقسیم بندی می شود.
نوع تنظیم تقاضانامه ثبت اختراع، افشا و همچنین توصیف اختراع
در تقاضانامه و… از شرایط شکلی ثبت اختراع به حساب می آید.
و همین طور شرایط ماهوی به شکل زیر است:
۱. اختراع بایستی ابداعی باشد.
۲. اختراع باید کاربرد صنعتی داشته باشد.