مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی درباره جعل چک و راه های ممانعت از آن

اکثرا مجرمین برای ارتکاب جرم مطمئن‌ ترین و سریع‌ ترین  راه را انتخاب کرده و فکر می کنند

که یکی از راه های آسان برای این کار جعل امضا در اسناد می باشد و جعل امضا از جمله در چک است.

در این مطلب ما می خواهیم در مورد موارد جعل چک و راه های ممانعت از جعل چک بحث کنیم.

شما می توانید برای مشاوره حقوقی درباره ی چک به سایت چتر عدالت ایرانیان مراجعه کنید.

مشاوره حقوقی

معمولا جعل امضا به دو صورت انجام می پذیرد:

ممکن است که امضا صاحب حساب شبیه سازی شود و یا  امضایی به غیر از امضا صاحب حساب در چک صورت می پذیرد.

به طور معمول شخصی که امضا صاحب چک را شبیه سازی  و جعل می کند، از آشنایان صاحب حساب می باشد.

چون شخصی که صاحب حساب را ندیده باشد، از نوع امضا وی نیز آگاهی ندارد.

و به همین دلیل امضایی که بر روی چک درج می کند، مشابهتی با امضای صاحب چک ندارد.

اگر شخص جاعل چک را سرقت کرده و یا پیدا کرده باشد، از نوع امضا صاحب چک آگاهی ندارد

و به همین دلیل چک را به امضا و نام خود می نویسد.

راه های ممانعت  از جعل چک
به طور معمول جعل کردن امضا چک در موقع صدور چک قابل پیش بینی می باشد.

چون پس از صدور چک، احتمال جعل کردن امضا کم‌ تر می باشد به همین خاطر  جهت پیشگیری

از جعل کردن امضا به طور معمول اقدامات زیر صورت می گیرد:

۱-بایستی امضای صاحب حساب به صورتی باشد که به راحتی نتوان امضا راجعل کرد

ولی ناگفته نماند که امضای پر از خطوط و شلوغ هم در موقع تعیین اصالت سخت می باشد.

۲-امضا چک به صورت انحصاری بوده و افراد کمی از نمونه امضا شما اطلاع داشته باشند مطلع شوند

۳-  برای صادر کردن چک از خودکار مخصوص که فقط برای نوشتن و امضا چک است، استفاده شود.

۴-دسته چک و یا برگه های آن را در دسترس افراد قرار ندهید.