مشاوره حقوقی

طبق ماده ۳۱۰ قانون تجارت چک به صورت زیر تعریف می شود:

چک نوشته ای می باشد که بر اساس آن صادر کننده ی چک، همه و یا بخشی از وجهی را که بانک دارد

را به فرد دیگری واگذار کرده و یا مسترد می کند.

مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی چک

در اول باید گفته شود که اگر قصد دارید تا چک صادر کنید و به اندازه کافی نیز از مسایل حقوقی مرتبط با آن آشنا نیستید.

و یا می خواهید به روشی خاص چک صادر کنید، حتما مشاوره حقوقی با وکلای مجرب و کارآزموده داشته باشید.

شما می توانید برای ارتباط با وکلای با تجربه و ماهر به سایت حقوقی چتر عدالت ایرانیان مراجعه کنید.

بدین وسیله از بروز مشکلات احتمالی در اینباره می توانید جلوگیری به عمل آورید.

– فردی که به صدور چک اقدام می کند، بایستی در تاریخ ذکر شده در چک

و به همان مقدار نوشته شده در چک و در حساب خود وجه نقد داشته باشد

در غیر این صورت  هم از لحاظ مدنی و هم از لحاظ جزایی مسئولیت خواهد داشت.

البته بایستی گفته شود که چک برگشتی زمانی قابلیت تعقیب کیفری را دارد

که به تاریخ روز بوده و بی وعده باشد.

– شخص صادر‌کننده ی چک در زمان قید شده در چک نباید، همه و یا بخشی از وجه را از حساب خود برداشت کند

به گونه ای که در زمان سر رسید  در حساب اش وجه به مقدار کافی برای وصول چک باقی نماند.

و همین طور شخص صادر کننده  نمی تواند بدون داشتن علت قانونی و موجه دستور پرداخت نشدن چک صادر کند.

– در صورت تنظیم چک به صورت غیر صحیح  به وسیله ی صادر کننده ی چک، وجه آن از طرف بانک وصول نخواهد شد.

مواردی مانند قلم خوردگی، مطابقت نداشتن امضا و … باعث عدم پرداخت وجه چک از طرف بانک خواهد شد.