مشاوره حقوقی

در این مطلب قصد داریم تا در مورد پشت نویسی چک و یا همان ظهرنویسی چک و ابعاد مختلف حقوقی آن بحث کنیم.

امیدوارم که مورد توجه شما عزیزان قرار بگیرد.

مشاوره حقوقی در مورد ابعاد قانونی پشت نویسی چک

شما می توانید برای مشاوره حقوقی در اینباره با وکلای مجرب و کار آزموده موسسه چتر عدالت ایرانیان در ارتباط باشید.

مشاوره حقوقی

پشت نویسی چک چیست؟

در واقع پشت نویسی و یا همان ظهر نویسی چک همان نوشتن عبارت و یا عباراتی بر پشت چک می باشد

که نشان دهنده ی منتقل شدن حق مندرج در سند مزبور و اثبات کننده ی ان می باشد.

پشت نویسی چک چند نوع می باشد؟

به دو دلیل پشت نویسی چک انجام می شود:

– برای انتقال چک

صاحب چک با امضا کردن پشت چک، آن را به فرد دیگری انتقال می دهد.

در شرایطی که وجه درج شده در چک در سررسید به وسیله ی صادر کننده پر نشود،

بانک پرداخت‌کننده‌ ی وجه به صادر کردن گواهی‌ نامه عدم پرداخت اقدام می کند.

– برای ضمانت کردن از طرف صادرکننده و یا به منظور پشت نویس قبلی

در این صورت جهت اعتبار بخشیدن  بیش تر به چک که نزد دارنده‌ ی آن می باشد

شخص سومی با عنوان ضامن، پشت‌ چک را امضا می‌کند که امکان دارد

از صادر‌کننده ضمانت کرده و یا به منظور پشت نویس قبلی باشد.

همان‌ گونه که در این مطلب گفته شد، کسی که چک را امضا می کند، مسئولیت بیش تری دارد

در مقایسه با شخصی که مسئولیت امضا به عنوان انتقال دهنده ی چک را دارا می باشد.

وکلای با تجربه و مجرب موسسه چتر عدالت ایرانیان آماده ارائه ی انواع خدمات حقوقی و کیفری به شما عزیزان می باشد.

شما می توانید برای مشاوره در مورد چک و ابعاد مختلف قانونی آن به سایت چتر عدالت ایرانیان مراجعه کنید.