نگارش چک

نکاتی در مورد نگارش چک

در مورد نگارش چک بایستی یک سری اصول رعایت شود که بسیار ضروری است

و در صورتی که توسط صادر کننده چک رعایت نشوند ممکن است تا با مشکلاتی مواجه شوند.

 

نگارش چک

 

حال به بررسی چند نکته ی ضروری در مورد نگارش صحیح چک خواهیم پرداخت:

_ تاریخ و عدد چک بایستی حتما هم به عدد و هم به حروف نوشته شود.

_ بعد از نوشته شدن مبلغ بر روی آن با چسب شیشه ای پوشانده شود

تا در صورت برداشته شدن چسب جوهر و نوشته از هم جدا شود.

 

_ در موقع نگارش چک حتما فقط از یک خودکار استفاده شود پس حتما در هنگام نوشتن چک

از درستی خودکار اطمینان حاصل کنید و تا جای ممکن سعی کنید

از خودکار شخصی خود برای نگارش چک ها استفاده کنید.

 

_ هیچ موقع با خودکار شخصی که قرار است چک به وی داده شود چک مربوطه را امضا نکنید

چون که خطر دستکاری شدن از جانب وی وجود خواهد داشت.

 

_ حتما همه ی قسمت های متن چک را صادر کننده ی آن تکمیل نماید و نه طرف مقابل

_ حتما در هنگام بستن قراردادها در آن قرارداد مشخصات و همین طور کپی چک ها پیوست گردد.

 

_ در صورتی که چک خط خوردگی داشته باشد حتما در پشت آن به صورت دقیق قسمت هایی را که خط خورده است

را توضیح دهیم و در صورتی که خط خوردگی نداشته باشد حتما نوشته شود که فاقد خط خوردگی می باشد.

 

_ در صورتی که چک مورد نظر بابت ضمانت داده می شود حتما بر روی چک قید شود که چک مورد نظر بابت ضمانت است.

و بدین ترتیب شما می توانید با رعایت کردن نکات اینچنینی از به وجود آمدن خیلی از کلاهبرداری ها

و مشکلات و مسائل موجود در این زمینه که احتمال رخ دادن آن ها وجود دارد، جلوگیری به عمل آورید.