واسطه گری در معاملات ملکی( دلالی)

وکیل وصول مطالبات دلالی

برخلاف انچه در عرف و عموم رایج است که دلال و دلالی به عنوان یک شغل کاذب

و غیر اخلاقی است اما طبق قانون تجارت دلال به فردی اطلاق می شود که برابر اجرتی که

میگیرد واسطه انجام معاملات می شود ویا برای فردی که می خواهد معاملاه ایی کند طرف معامله پیدا میکند.

مثل واسطه گری در معاملات ملکی.

سوالی که مطرح میشود این است که هر فردی صلاحیت انجام کار دلالی را دارد ؟

در پاسخ باید گفت برای انجام کار دلالی فرد باید پروانه دلالی را اخذ کند

و علاوه بر ان حضور در هر یک از حوزه های دلالی مستلزم داشتن مجوز لازم در همان حوزه میباشد.

شرایط اخذ پروانه دلالی:

۱)ایرانی باشد.

۲)بیست و پنج سال تمام .

۳)خدمت نظام وظیفه انجام داده ویادارای برگ معافیت باشند.

۴)دارای حسن شهرت بوده و محکومیت کیفری به ارتکاب کلاهبرداری . خیانت در امانت

و سرقت یا ورشکستگی به تقصیر(نه تقلب) نداشته باشد.

۵)وجه الضمان یا ضمانت یا وثیقه مناسب ارایه کنند.

نتیجه اینکه:

هر فردی که مبادرت به واسطه گری مینماید از منظر قانون دلال محسوب نمیشود

بلکه باید شرایط مذکور را داشته باشد و اگر دلال بدون مجوز دلالی کند به جازات مندرج در قانون محکوم شده

واز شغل دلالی موقتا محروم و پروانه او باطل میشود.

……………………………………………………………

اصل بر این است که دلال بعد از قبول دلالی صرفا به کار واسطه گری می پردازد بنابراین

او حق قبض وجه یا پرداخت دین ویا اجرای تعهدات را نخواهد داشت مگر انکه از سوی انان این اجازه را داشته باشد.

در اصطلاح حقوقی میگویند که ید دلال امانی است بدین معنا که او باید همانند امین رفتار کند و دلال امین طرف معامله است.

اما اگر وی تقلب یا تقصیری کند مسوول خواهد بود همچنین اگر اشیا یا اسنادی

که به وی سپرده شده مفقود یا تلف یا ضایع شوند چون ید او امانی است مسوول خواهد بود مگر عدم تقصیر ونقش خود را ثابت کند.

نکته :

همان طور که کفته شد ،ید دلال امانی است اما در برخی موارد ید دلال ضمانی میشود که این موارد عبارتند از:

-معامله توسط دلال واقع شود و نوشته ها و اسناد راجع به ان معامله بین طرفین توسط وی ردو بدل شود.

-دلال ضامن صحت امضائات باشد

-طرفین معامله به اعتبار تعهد دلال معامله کرده باشند.

سوال:

چه زمانی دلال مستحق اجرت میشود؟

بر اساس قانون تجارت دلال زمانی مستحق اجرت خواهد بود که معامله

با وساطت وی انجام شود و معامله قطعی باشد اما اگر معامله مشروط

به شرطی باشد پس از تحقق شرط مستحق اجرت خواهد بود.

در صورتی که معلوم شود دلال به نفع طرف دیگر معامله کرده و یا وجهی

را قبول کرده به مجازات خیانت در امانت محکوم خواهد شد که در این حالت مستحق هیچ اجرتی نخواهد بود.

اما اگر معامله با رضایت طرفیت فسخ گردددلال مستحق اجرت خواهد بود مشروط

بر اینکه فسخ معامله مستند به عمل وی نباشد.

نکات مهم هنگام معامله در بنگاههای معاملات ملکی:

آیا صاحب بنگاه مجوز اتحادیه را داراست؟
صاحب بنگاه امضای طرف معامله را تایید کند.
شرایط و میزان حق الزحمه دلال مشخص شود در قولنامه
صرف نوشتن معامله در اوراق چاپی بنگاه دلیل بر رسمی بودن معامله نیست.
صدور چک نزد صاحب بنگاه امضاء و تنظیم شود
از چک ها کپی گرفته شود
مشخص شود ان ملک در مالکیت فرئشنده است یا در رهن واجاره است
از امضای سند بدون حضور طرف دیگر جلوگیری شود.
دو نفر معتمد به عنوان شاهد زیر قرارداد را امضا کنند.

۱۰ .تعداد نسخ قرارداد قید شود

۱۱.اسناد به امانت داد ه شده نزد بنگاه در قرارداد قید شود.

۱۲.اگر در سند قلم خوردگی یا حاشیه نویسی وجود دارد قید شود.