وزیر دادگستری نرخ دیه سال ۱۳۹۳ را ۱۵۰ میلیون تومان اعلام کرد.

وزیر دادگستری نرخ دیه سال ۱۳۹۳ را ۱۵۰ میلیون تومان اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانتشجویان ایران(ایسنا) ،

مصطفی پورمحمدی در حاشیه مراسم ختم ابوی مدیر کل روابط عمومی و تشریفات قوه قضاییه

در جمع خبرنگاران در این باره گفت: نرخ دیه سال ۱۳۹۳ ، ۱۵۰میلیون تومان تعیین شده است و این نرخ از اول اردیبهشت اجرایی می‌شود.

وی ادامه داد: برای ماه‌های حرام به این مبلغ(۱۵۰ میلیون تومان) ۳۰ درصد اضافه می‌شود.

وکیل دیه نرخ دیه

دیه چیست:

در جهان اسلام هر عملی که به صورت عاقلانه بوده باشد و باعث ایجاد ضرر مادی و معنوی به افراد باشد

می بایست همان عمل بر فرد ضارب  اعمال شود یا بر اساس نوع عمل و نوع ضرری که فرد مضروب متحمل شده است

تعیین میگردد، دیه به جبران ضرری است که فرد مضروب متحمل شده است.

انواع دیه:

  1. دیه قتل : دیه قتل معادل بر جرم محاسبه می شود.و دیه مختص به قتل هر سال توسط قوه قضاییه تعیین میگردد.
  2. دیه اعضای بدن:  دیه اعضای بدن براساس تعیین قوه قضاییه دیه کامل می باشد.
  3. دیه منافع اعضاء : اگر شخصی جنایتی را انجام که هواس فرد را از بین ببرد می بایست دیه منافع پرداخت شود.
  4. دیه جراحات : اگر شخصی جنایتی بر دیگری انجام دهد که بر اساس آن و نوع جراحات دیه تعیین میگیردد.

حکم قصاص در فقه اسلامی چه تعریفی دارد؟

بر اساس قانونی که در جهان اسلام و در قران آمده است

هر فردی که منجر به جنایتی مانند قتل، یا قطع اعضای بدن و….. شود می بایست بر اساس قانون اسلام حکم قصاص

صادر شود. و در برخی از موراد با بخشش حکم روبرو می شویم.

قصاص چه شرایطی دارد؟

زن در مقابل زن قابل قصاص است وهم چنین مرد دربرابر زن مشروط بر رد فاضل دیه و زن در برابر مرد بدون رد هیچگون مازادی.

فرد می بایست برای انجام عمل قصاص از سلامت عقلی و روانی برخوردار باشد.

صاحبان حق قصاص سه تصمیم میتوانند نسبت به جانی اعمال کنند:

  1. گرفتن قصاص که اولی آنهاست.
  2. دیه که جایگزین قصاص شده.
  3. عفو که نه دیه گرفته میشود و نه حکم قصاص.