وکیل مالیاتی

وکیل مالیاتی

بر اساس تعریف سازمان همکاری و توسعه ی اقتصادی مالیات پرداختی بلاعوض و الزامی می باشد.

و می تواند به یک شخص، دارایی و یا موسسه و غیره الزام شود و شامل پرداخت های تامین اجتماعی نیز می شود.

 

وکیل مالیاتی

 

در کل دو نوع مالیات داریم:

۱. مالیات مستقیم که شامل مالیات بر ارث، مالیات بر دارایی،

مالیات بر درآمد، مالیات بر نقل و انتقالات بلاعوض و غیره می شود.

 

۲. مالیات غیر مستقیم که شامل مواردی چون مالیات بر مصرف و ارزش افزوده، مالیات بر معاملات،

حقوق و عوارض گمرکی و غیره می شود که هر کدام از آن ها دارای مقررات و قوانین مخصوص به خود هستند.

 

وظایف یک وکیل مالیاتی چیست؟

شاید تصور شما از یک وکیل مالیاتی فردی باشد که تنها همه ی امور مربوط

به مالیات شرکت و مشاوره حقوقی را بر عهده داشته

و بابت آن حق الوکاله دریافت می کند.

 

در حالی که باید بگوییم کار یک وکیل مالیاتی می تواند بسیار سخت تر و پیچیده تر از یک وکیل حقوقی باشد

زیرا نوع برداشت از بخش نامه ها و قوانین مرتبط با مالیات می تواند متفاوت باشد.

 

شاید در نگاه اول وکیل مالیاتی را فردی تصور کنید

که فقط امور مالیاتی کلیه سطوح یک شرکت را انجام می دهد

و بابت اینکار حق وکالت دریافت می کند،

در صورتی که کار یک وکیل مالیاتی تا حدی پیچیده تر از یک وکیل حقوقی است

چرا که ممکن است نحوه برداشت و قضاوت از قوانین و بخشنامه های مالیاتی متفاوت باشد.

 

ویژگی هایی که یک وکیل مالیاتی حرفه ای باید داشته باشد به قرار زیر است:

_ بر فنون مذاکره تسلط کافی داشته باشد.

_ حضور داشتن به صورت مرتب در اداره دارایی و هیات های مختلف

_ تسلط کافی بر روی قوانین مالیاتی و همین طور نوشتن بخش نامه ها و تبصره ها

_ تسلط کافی برای کوتاه کردن روند انجام پرونده های مالیاتی