وکالت

۱-اعطای وکالت بلاعزل با توجه به ماده ۶۵۶ قانون مدنی نفساً وکالت است

و به خودی خود فاقد اثر انتقالی است و سلب حق عزل به موجب شرط ضمن عقد لازم ،

تا زمانیکه به مفاد موضوع وکالت عمل نشده است ،

اثر انتقالی نداشته و وفق ماده ۶۸۳  قانون مذکور موکل می تواند به موضوعاتی که در وکالتنامه

به وکیل سپرده شده شخصاً عمل نماید مگر اینکه وکالتنامه بلاعزل مبتنی بر مبایعنامه ای باشد که طی آن ، عقد بیع صورت پذیرفته باشد.

۲- هرگاه زوج برای انجام طلاق به زوجه وکالت داده باشد ، زوجه با اختیار توکیل به موجب وکالتنامه

تفویضی اقدام به انتخاب وکیل مع الواسطه برای زوج می نماید و برای طلاق (توافقی) اقدام می نماید.

۳-تنظیم وکالتنامه رسمی جهت تحویل گرفتن مهریه یا جهیزیه فاقد منع قانونی است

و این نوع وکالتنامه ها با وکالت در طرح و وتعقیب دعوا که پاسخگویی آن منحصراً با وکیل است متفاوت است.

۴-باعنایت به ماده ۶۶۸ قانون مدنی وکیل باید آنچه را به جای موکل دریافت کرده ، به او مسترد کند .

بنابراین وکیلی که مجاز به اخذ دیه یا مهریه به جای موکل بوده چنانچه با اخذ آن از تسلیم آن به موکل امتناع نماید ،

تحت عنوان بزه خیانت در امانت در دادسرا قابل تعقیب است.

وکالت در دعاوی وکالت

انواع وکالت ۲ دسته تقسیم می‌شود:

مطلق و مقید.

  • منظور از وکیل مطلق این است که شخصی را برای تمامی امور وکیل کنند شامل امور اداری و مالی موکل می‌شود، مثل فروش یا خرید یا پرداخت هزینه خانواده. بنابراین، در این قسم اعمال، وکیل نیاز به اجازه موکل ندارد.
  • منظور از وکیل مقید نیز به این معنی است که مورد وکالت مشخص و معین است و وکیل باید فقط در همان مورد معین، عمل کند، مثل خرید خانه یا فروش ماشین.