وکیل وصول چک

وکیل وصول چک

بنا به گفته ی یک وکیل وصول چک خوب، یک چک زمانی که قابلیت کیفری خود را در دادگاه و دادسرا از دست بدهد،

بی ارزش نمی شود و همچنان می توان آن را از دادگاه حقوقی مطالبه کرد.

 

وکیل چک می تواند خواهان مطالبه ی چک حقوقی از دادگاه را داشته

و همه ی حق و حقوق خود را از راه توقیف اموال و یا اجرای احکام و جلب طرف مقابل انجام دهد.

 

تنها در صورتی که فرد مقابل ثابت نماید که طرف مقابل بدهکار نیست

و یا چک برای ربا پرداخت شده است، در این صورت امکان پیگیری نخواهد بود

و در غیر این صورت می توان آن را پیگیری نمود.

 

وکیل وصول چک

 

و شما می توانید مطمین باشید که با پیگیری های وکیل متخصص چک، چک مورد نظر

با سرعت و اطمینان بیش تر وصول خواهد شد

و با مشاوره با وکیل می توانید کم هزینه ترین و بهترین راه را انتخاب نمایید.

 

امور مرتبط با چک و سفته و در کل اسناد تجاری به دلیل شرایط خاصی که

این اسناد بر روی چرخه ی اقتصادی دارند،

به همین خاطر قانون گزاران با تصویب برخی قوانین خاص از اسناد تجاری حمایت می کنند،

که در صورتی که بر این قوانین اشراف کافی داشته باشید، می توانید بهتر از حق و حقوق خود در این باره دفاع نمایید.

 

به همین خاطر شما می توانید با مشاوره با یک وکیل که در این زمینه از تخصص و تبحر کافی برخوردار بوده

و با قوانین آن نیز آشنا می باشد، از بروز مشکلات در این زمینه پیشگیری کنید.

 

وکلای پایه دادگستری می توانند با کمک گرفتن از همین اصول که در محاکم

و رویه های قضایی مورد قبول هستند، می توانند در صورت بروز مشکل برای شما

نسبت به احقاق حق و حقوق شما اقدامات لازم را انجام دهند.