پرونده فاطمه هاشمی به دادگاه تجدیدنظر ارسال نشده است

وکیل مدافع فاطمه هاشمی گفت که پرونده موکلش هنوز به دادگاه تجدیدنظر ارسال نشده است.

هوشنگ پوربابایی در گفت‌گو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در این‌باره اظهار کرد:

پس از اعتراض موکله به رای صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب مبنی بر محکومیت

ایشان به ۶ ماه حبس تعزیری که به مدت دو سال تعلیق شده است، تاکنون پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال نشده است.

وی گفت: با توجه به عدم ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان

تهران، طبعا شعبه‌ای نیز برای رسیدگی پژوهشی به این پرونده تعیین نشده است.

بر اساس این گزارش، فاطمه هاشمی ششم شهریور ماه سال ۹۲ به اتهام انتساب

مطالب خلاف واقع به روسای قوای قضاییه و مقننه به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شد.

حدود یک ماه بعد برای او قرار مجرمیت صادر و پرونده وی به شعبه اول دادگاه انقلاب ارسال شد

و در نهایت این شعبه فاطمه هاشمی را به ۶ ماه حبس تعلیقی محکوم کرد.

پیش از این خبری مبنی بر ارسال پرونده فاطمه هاشمی به دادگاه تجدیدنظراستان منتشر شده بود.

مشاوره رایگان حقوقی پرونده فاطمه هاشمی

فاطمه هاشمی در اعتراضی که به حکم دادگاه کرده بود و حکم ایشان تصمیم نهایی دادگاه تلقی شده و به دادگاه تجدید نظر فرستاده نشد