چک تضمینی

چک تضمینی

یکی از مهم ترین مسایل در زمینه صدور چک منشا و دلیل صدور چک می باشد

و اگر بخواهیم برای آن مثال بزنیم باید بگوییم که فردی معامله ای انجام داده

و برای پرداخت قسمتی از وجه معامله یک چک صادر نموده است

ولی در صورتی که دلیل صادر کردن چک بدهکاری صادر کننده نباشد

و تنها به عنوان تضمین کننده معامله و یا تعهد چک را صادر نموده است،

در این صورت صادر کننده قابلیت تعقیب کیفری و مجازات را نخواهد داشت.

 

چک تضمینی

 

که به آن چک تضمینی گفته می شود و در کل باید بگوییم که

از آن جایی که صادر کردن این چک به دلیل بدهکار نبودن فرد نیست

و برای تضمین انجام کار صادر شده است، به همین خاطر به هیچ عنوان

قابلیت تعقیب کیفری و همین طور قابلیت مجازات را نخواهد داشت.

 

در صورتی که چکی به صورت تضمینی صادر شود در این صورت ممکن است

که این قابلیت در متن خود چک ذکر شود و یا این که این مطلب در چک نوشته نشده باشد.

برای مشاوره با وکیل چک با وکلای مجرب و متخصص ما در این زمینه در ارتباط باشید.

 

چک سفید

منظور از چک سفید این می باشد که صادر کننده ی چک بدون قید مبلغ،

نام دارنده و تاریخ، تنها چک را امضا کرده و تحویل بدهد.

 

البته از نظر کیفری این نوع چک برای صاحب خود کیفری نخواهد داشت

و چکی که از نظر عامه در بین مردم شناخته شده است، چکی است

که در آن نام دارنده چک، تاریخ و غیره نوشته شده

و تنها مبلغ آن قید نشده باشد که در این شرایط می توان آن را وصول کرده

و آن را جز چک های حقوقی به حساب می آورند.

 

یک نکته مهم در مورد چک ها این است که حتما در صورتی که دارنده چک هستید

چک را تا شش ماه پس از صدور آن برای وصل کردن به بانک ببرید

زیرا در غیر این صورت در مجامع قضایی دستتان به جایی بند نخواهد بود.