چک رمزدار

چک رمزدار و قوانین آن

یکی از اسناد مالی معتبر که استفاده از آن در معاملات یا ضمانت رواج دارد چک رمزدار است.

برای آگاهی از انواع چک و قانون های مربوط به آن می توانید با یک مشاور حقوقی مشورت کنید.

برای مشاوره با یک وکیل یا مشاور در این زمینه شما می توانید به موسسه حقوقی چتر عدالت ایرانیان مراجعه کنید.

موردی که باید به آن توجه داشت این است که برای دریافت چک رمز دار الزامی به داشتن دسته چک نیست.

بنابراین با مراجعه به یکی از شعبه های بانکی و انجام مراحل صدور آن در هر زمان می توان چک رمز دار تهیه کرد.

این نوع چک توسط بانک صادر می شود.

تنها با داشتن حساب بانکی در یک بانک خاص می توانید از آن بانک چک رمز دار دریافت کنید.

چک رمزدار

چک رمز دار دو نوع است: بانکی و بین بانکی

  1. چک رمزدار بین بانکی چیست؟

این چک با درخواست مراجعین به بانک صادر می شود.

کار برد این چک برای انتقال پول از یک بانک به یک بانک دیگر است.

مهم ترین نکته مثبت در استفاده از این سند مالی این است که:

کاملا امنیت دارد و امکان سو استفاده از آن صفر است.

این چک حتما باید به حساب کسی که چک را می گیرد صادر شود.

صدور چک رمزدار بین بانکی در وجه حامل ممنوع است.

این چک از طرف بانک تضمین شده است و صد در صد نقد خواهد شد.

  1. چک رمزدار بانکی چیست؟

چک رمز دار بانکی در وجه شخص یا شرکت خاصی صادر می شود.

کسی که چک را می گیرد می تواند آن را در کلیه شعبه های همان بانک نقد کند.

چک رمزدار بانکی حکم پول نقد را دارد و اگر گم بشود هر کسی بدون ارایه مدارک خاص می تواند آن را نقد کند.

باید از این چک به دقت مراقبت کرد اما در صورتی که چک گم بشود باید سریعا به بانک مراجعه شود تا چک را باطل کنند.