چک مفقودی

نحوه پیگیری چک مفقودی

گم شدن چک یکی از مباحثی است که در برخی مواقع پیش می آید بنابراین برای کسانی که از چک استفاده می کنند باید با نحوه پیگیری چک مفقودی آشنا باشند.

برای پیشگیری سوءاستفاده در چنین شرایطی قانونگذار راه حل هایی را ارائه کرده است

که در ادامه به بررسی این راه ها خواهیم پرداخت.

 

ماده ۱۴ قانون صدور چک (اصلاحیه ۱۳۷۲/۰۸/۱۱)

صادر کننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آن‌ها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده

و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل شده،

می‌تواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد.

بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد

و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می‌نماید.

بدیهی است که حامل چک که با گواهی عدم پرداخت به‌علت دستور دیگری مواجه شده،

می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک صادر کرده، شکایت کند.

هرگاه کسی که دستور عدم پرداخت چک را صادر کرده،

نتواند درستی ادعای خود را ثابت کند یا آورنده‌ی چک به بانک بتواند خلاف این ادعا را ثابت کند،

دستور دهنده به مجازات قانونی صدور چک بلامحل (ماده ۷ قانون صدور چک) محکوم خواهد شد.

 

چک مفقودی

 

تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۷۶/۱۰/۱۴)

ذینفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر شده یا ظهر نویسی شده

یا چک به او واگذار گردیده باشد ( یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده).

در موردی که دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر ، بانک مکلف است

وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مراجع رسیدگی یا انصراف دستور دهنده در حساب مسدودس نگهداری نماید.

 

تبصره ۲ (اصلاحی (۱۳۷۲/۰۸/۱۱)

دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک، شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید.

در غیراینصورت پس از انقضاء مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک، وجه آن را پرداخت می کند.

 

تبصره ۳ (اصلاحی ۱۳۷۶/۱۰/۱۴)

پرداخت چک های تضمین شده و مسافرتی را نمی توان متوقف کرد مگر آنکه بانک صادر کننده نسبت به آن ادعای جعل نماید.

در این مورد نیز حق دارنده چک راجع به شکایت به مراجع قضایی طبق مفاد اخیر ماده (۱۴) محفوظ خواهد بود.

 

بنابر این اگر بخواهیم مراحل پیگیری چک مفقودی را به طور خلاصه بیان کنیم به این صورت خواهد بود:

۱- به بانک صادر کننده مراجعه کرده و فرم مفقودی چک را پر می کنیم.

۲- بانک پس از  اصالت سنجی و اطمینان از هویت فرد درخواست کننده، چک مفقودی را به مدت یک هفته مسدود خواهد کرد، تا بتوانید به مراجع قضایی برای شکایت بروید.

۳- دستور دریافتی از مراجع قضایی را به بانک تحویل دهید تا از وصول چک جلوگیری شود.

در مورد مفقودی چک اگر سوال دارید می توانید آن را با وکلای موسسه چتر عدالت ایرانیان در میان بگذارید.