اسفند ۲۲, ۱۳۹۳

افزایش و کاهش سرمایه

افزایش و کاهش سرمایه   تغییر سرمایه به صورت افزایش یا کاهش سرمایه است صورت میگیرد. افزایش سرمایه یعنی افزودن مبلغ مبلغ اسمی میزان سرمایه شرکت […]
اسفند ۲۲, ۱۳۹۳

تغییرات مدیران شرکت

تغییرات مدیران شرکت تغییرات مدیران شرکت مدیران شرکتها وظیفه اداره کردن امور شرکت را عهده دارند که اصولا از بین اعضا انتخاب می شوند. مدیران توسط […]
اسفند ۲۲, ۱۳۹۳

تغییر آدرس شرکت

تغییر آدرس شرکت تغییر آدرس شرکت این تغییر نیز در طی صورتجلسه ای که در مجمع عمومی فوق العاده صورت میگیرد و جهت امضاء و طی […]
اسفند ۲۲, ۱۳۹۳

تغییر نام شرکت

تغییر نام شرکت   یکی از تغییراتی که ممکن است در مورد شخص حقوقی (شرکت) رخ دهد تغییر نام آن است که دلایل آن می تواند […]