اسفند ۲۳, ۱۳۹۳

تنظیم رضایت نامه استفاده از علامت تجاری

تنظیم رضایت نامه استفاده از علامت تجاری   گاهی اوقات به دلایل مختلف همچون عدم فعالیت شخص یا شرکت صاحب علامت تجاری حقوق و منافع علامت […]
اسفند ۲۳, ۱۳۹۳

نقل وانتقال علامت تجاری

نقل وانتقال علامت تجاری   نقل و انتقال علامت تجاری ممکن است قهری و یا اختیاری باشد . با این توضیح که با فوت مالک حقیقی […]
اسفند ۲۳, ۱۳۹۳

تغییرات علامت تجاری

تغییرات علامت تجاری   تغییر در علامت تجاری شامل موارد مختلفی همچون اصلاح طبقه و کالاها ،تغییر نشانی، انتقال کلی یا جزئی از علامت تجاری و… […]
اسفند ۲۳, ۱۳۹۳

ثبت انواع علامت تجاری

ثبت انواع علامت تجاری   امروزه با گسترش روابط تجاری و اقتصادی و با توجه به گوناگونی محصولات و رقابتی شدن بازار ، اشخاص حقیقی و […]