آبان ۸, ۱۳۹۵

شکنجه و مسائل حقوقی مربوط به آن (قسمت دوم)

شکنجه و مسائل حقوقی مربوط به آن (قسمت دوم) نظام کیفری منع شکنجه الف ـ منشاء قرارداد ۱۹۸۴ حقوق بین الملل درباره منع شکنجه صراحت دارد […]
آبان ۸, ۱۳۹۵
شكنجه

شکنجه و مسائل حقوقی مربوط به آن (قسمت اول)

شکنجه و مسائل حقوقی مربوط به آن (قسمت اول)   پس از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸، اهمیت آرمانهای مشترکی که در این […]
مهر ۳۰, ۱۳۹۵

داوری در قراردادهای بیمه (بخش سوم)

داوری در قراردادهای بیمه (بخش سوم) موسسه حقوقی چتر عدالت در این بخش توضیحات تکمیلی خود را در مورد مسائل حقوقی مربوط به قراردادهای بیمه ارائه […]
مهر ۳۰, ۱۳۹۵

داوری در قراردادهای بیمه (بخش دوم)

داوری در قراردادهای بیمه (بخش دوم) سایت حقوقی چتر عدالت در بخش دوم مطلب داوری در قراردادهای بیمه توضیح می دهد : در صورت بروز اختلاف، […]
مهر ۳۰, ۱۳۹۵

داوری در قراردادهای بیمه (بخش اول)

داوری در قراردادهای بیمه (بخش اول) موسسه حقوقی چتر عدالت ایرانیان : امروزه کمتر کسی را می توان یافت که تجربه مراجعه به شرکتهای بیمه برای […]
مهر ۱۸, ۱۳۹۵

اصول مجلس شورای اسلامی (بخش اول)

اصول مجلس شورای اسلامی (بخش اول) اصل شصت و دوم اصل شصت و چهارم اصل شصت و ششم اصل شصت و هشتم اصل هفتادم اصل شصت […]
مهر ۱۶, ۱۳۹۵
تعادل قوا

تعادل قوا در جمهورى اسلامى ایران (بخش پایانی)

تعادل قوا در جمهورى اسلامى ایران (بخش پایانی)   در مطالب گذشته از مبحث تعادل قوا در جمهوری اسلامی ایران ، موسسه حقوقی چتر عدالت ایرانیان […]
مهر ۱۴, ۱۳۹۵
تعادل قوا

تعادل قوا در جمهورى اسلامى ایران (بخش چهارم)

تعادل قوا در جمهورى اسلامى ایران (بخش چهارم)   در ادامه مطلب تعادل قوا در جمهورى اسلامى ایران (بخش سوم) ، سایت چتر عدالت توضیحات زیر را […]
مهر ۱۳, ۱۳۹۵
تعادل قوا

تعادل قوا در جمهورى اسلامى ایران (بخش سوم)

تعادل قوا در جمهورى اسلامى ایران (بخش سوم) در بخش دوم تعادل قوا در جمهوری اسلامی ایران ، نکاتی توضیح داده شد که در این مطلب به […]
مهر ۱۲, ۱۳۹۵
تعادل قوا

تعادل قوا در جمهورى اسلامى ایران (بخش دوم)

تعادل قوا در جمهورى اسلامى ایران (بخش دوم)   موسسه مشاوره حقوقی چتر عدالت ایرانیان در ادامه مطلب تعادل قوا در جمهوری اسلامی ایران ، در […]