اسفند ۲۳, ۱۳۹۳

ارث

ارث   ارث از جمله مباحث حقوقی بسیار شایع و مبتلا به در هر نظام حقوقی است که در شاخه احوال شخصیه و قواعد آن از […]
اسفند ۲۳, ۱۳۹۳
طلاق

طلاق

طلاق   طلاق به معنای مفارقت و جدایی و کندن می باشد . طبق نظر شرع و قانون طلاق یا به درخواست  مرد یا زن و […]
اسفند ۲۳, ۱۳۹۳

اثبات نسبت

اثبات نسبت اثبات نسبت دعاوی ای که در رابطه با نسب در دادگاهها مطرح می‌شود دو دعوای کلی است؛ یکی دعوای اثبات نسب و دیگری نفی […]
اسفند ۲۳, ۱۳۹۳
استرداد جهیزیه

استرداد جهیزیه

استرداد جهیزیه   جهیزیه اموالی است که زوجه بنا بر رسم موجود آنها را خریداری نموده و با خود به خانه شوهر می برد. جهیزیه در […]
اسفند ۲۳, ۱۳۹۳

نصب قیم

نصب قیم   قیم شخصی است که از طرف مقامات صالح قضایی در موارد فقدان ولی خاص(اعم از ولی قهری [پدر و جد پدری] یا وصی […]
اسفند ۲۳, ۱۳۹۳

ازدواج مجدد

ازدواج مجدد ازدواج مجدد به طور کلی در صورت احراز هر یک از شروط ذیل ازدواج مجدد قابل انجام است: ۱.رضایت همسر اول ۲.عدم قدرت همسر […]
اسفند ۲۳, ۱۳۹۳

فسخ نکاح

فسخ نکاح فسخ نکاح گاهی اوقات نکاح واقع بین زوجین به دلایلی فسخ می شود این دلایل عبارتند از : ۱-عیب : عیوبی که زوجین از […]
اسفند ۲۳, ۱۳۹۳

تمکین

تمکین   تمکین در لغت به معنای مالک شدن و ثابت نمودن است و معنای اصطلاح حقوقی آن انجام وظایف زناشویی است که در مقابل آن […]
اسفند ۲۳, ۱۳۹۳

اجرت المثل

اجرت المثل  اجرت المثل در قوانین موضوعه عبارت است از حق الزحمه کارهایی است که شرعاً بر عهده زوجه نبوده و در سالیان ز ندگی مشترک […]
اسفند ۲۳, ۱۳۹۳

نفقه

نفقه   تعریف : نفقه از از ریشه انفاق به هزینه ها و مخارج و مایحتاج معاش اطلاق می شود که در ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی […]