اسفند ۲۴, ۱۳۹۳

اختلاس

اختلاس اختلاس جرمی است که از یک جهت سرقت و از جهت دیگر خیانت در امانت است. از لحاظ لغوی خلس و اختلاس به معنی  ربودن […]